Prestatieafspraken 2024 groepsfoto

Prestatieafspraken wonen 2024 ondertekend

13 december 2023
Nieuws

Ongeveer één op de drie Groningers woont in een sociale huurwoning van een corporatie. De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2024 over de sociale huurwoningen in de gemeente Groningen. De afspraken gaan vooral over voldoende, duurzame en betaalbare woningen, in leefbare wijken. Daarbij is er extra inzet om geldproblemen bij huurders te voorkomen.  

Duurzaamheid

Eind 2024 heeft meer dan de helft van de huurwoningen energielabel A of beter. Dit doen de corporaties door bestaande huizen te verduurzamen en zonnepanelen te plaatsen. Of door het bouwen van nieuwe bijna energie-neutrale huizen. We vinden duurzaamheid belangrijk én het betaalbaar houden van de energiekosten voor huurders. Gemeente en corporaties investeren samen in de inzet van energiecoaches, buurtgerichte acties en het verstrekken van kleine energiebesparende maatregelen. Circulair bouwen is een nieuw thema in de prestatieafspraken. Gemeente en corporaties verdiepen zich hierin en leren van elkaar.

Voldoende woningen

De corporaties zijn volop bezig met investeren in meer sociale huurwoningen. Elk jaar komen er ongeveer 170 extra nieuwe sociale huurwoningen bij. De gemeente zet zich in voor voldoende plekken om sociale huurwoningen te bouwen, bijvoorbeeld in de wijken Suikerzijde en Meerstad.

Voorkomen geldproblemen

We willen graag voorkomen dat huurders in geldproblemen komen. De gemeente en woningcorporaties gaan vaker en sneller contact zoeken met huurders bij huurachterstand. De corporaties streven naar nul huisuitzettingen in 2024 door geldproblemen. Daarbij is het wel nodig dat huurders mee willen werken aan mogelijke betalingsregelingen. Ook bieden we in 2024 de Voorzieningenwijzer aan. Via deze website kunnen bewoners zien op welke voorzieningen ze recht hebben en geld besparen.

Ondertekend

De prestatieafspraken zijn op 12 december ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

Lees de prestatieafspraken 2024 (pdf 328MB)