Politiek actief

De cursus ‘Politiek Actief voor de Gemeente’ zit meer dan vol. Aanmelden is niet meer mogelijk. De belangstelling is erg groot. Er is een wachtlijst. Mensen die zich hebben aangemeld krijgen snel bericht of ze mee kunnen doen of dat ze op de wachtlijst staan.

Meer informatie

Bel de Griffie: 050 367 77 02