U bent hier

Plannen voor uw wijk in Gemeentebegroting 2018

De gemeentebegroting 2018 is in oktober 2017 gepresenteerd. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de gebiedsprogramma’s die in overleg met de wijk zijn opgesteld.

Hierin staat per gebied wat de plannen zijn. In sommige wijken gaat veel vanzelf. In andere wijken is meer aandacht nodig en neemt de gemeente een actievere rol. Elk stadsdeel heeft een wijkwethoudersbudget. Initiatiefnemers met goede plannen voor hun buurt of wijk kunnen bij hun gebiedsteam aankloppen voor geld. De begroting is een dik boekwerk, maar de gemeente heeft ook een toegankelijke website gemaakt. Bekijk de plannen.

Plannen in het kort

Van de plannen in de begroting is een Gebiedswijzer gemaakt waarin concreet wordt uitgelegd wat de plannen zijn voor 2018. In veel gevallen zijn de wijkbewoners daarbij betrokken of voeren deze zelfs uit.

De gebiedswijzer West volgt zo snel mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie over de gemeentebegroting vindt u op financien.groningen.nl.