U bent hier

Plannen voor uw gebied in Gemeentebegroting 2018

De gemeentebegroting 2018 is in oktober 2017 gepresenteerd. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de gebiedsprogramma’s die in overleg met wijken en dorpen zijn opgesteld. De begroting voor 2019 wordt hier zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Hierin staat per gebied wat de plannen zijn. In sommige wijken en dorpen gaat veel vanzelf. In andere buurten is meer aandacht nodig en neemt de gemeente een actievere rol. Elk gebied heeft een wijkwethoudersbudget. Inwoners met goede plannen voor hun buurt of wijk kunnen bij hun gebiedsteam aankloppen voor ondersteuning of geld. De begroting is een dik boekwerk, maar de gemeente heeft ook een toegankelijke website gemaakt. Bekijk de plannen.

Plannen in het kort

Van de plannen in de begroting is een Gebiedswijzer gemaakt waarin concreet wordt uitgelegd wat de plannen zijn voor 2018. In veel gevallen zijn de wijkbewoners daarbij betrokken of voeren deze zelfs uit.

De gebiedswijzer West volgt zo snel mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie over de gemeentebegroting vindt u op financien.groningen.nl.