surcharges iconPlannen voor uw gebied in de gemeentebegroting

Belangrijk onderdeel van de gemeentebegroting zijn de gebiedsprogramma’s die in overleg met wijken en dorpen zijn opgesteld.

Gebiedsprogramma's

Hierin staat per gebied wat de plannen zijn. In sommige wijken en dorpen gaat veel vanzelf. In andere buurten is meer aandacht nodig en neemt de gemeente een actievere rol. Elk gebied heeft een wijkwethoudersbudget. Inwoners met goede plannen voor hun buurt of wijk kunnen bij hun gebiedsteam aankloppen voor ondersteuning of geld. De begroting is een dik boekwerk, maar de gemeente heeft ook een toegankelijke website gemaakt. Bekijk de plannen.