Betaalbaar bouwen voor alle Groningers

Plannen en regels om 1500 woningen per jaar te kunnen bouwen

12 juli 2023
Nieuws

Groningen staat voor een forse woningbouwopgave. Om het tekort terug te dringen en moeten er jaarlijks tenminste 1.500 woningen worden gebouwd. Om dit doel te kunnen bereiken is er hard gewerkt aan de Strategische Woningbouwprogrammering (SWP). De woningbouwopgave vraagt ook inzet van meerdere aanvullende instrumenten zoals opkoopbescherming, betaalbaar wonen en regulering van de middenhuur. De gemeenteraad bespreekt de gehele SWP inclusief de benodigde instrumenten na de zomer.

Hoofddoel 
Woningen moeten betaalbaar en duurzaam zijn en moeten bijdragen aan een gemeente waar verschillende sociale klassen samenwonen in alle wijken. Dit noemen we een ongedeelde gemeente.

Hoe deze doelen behaald kunnen worden staat in deze nieuwe Strategische Woningbouwprogrammering. 

3 Uitgangspunten
Zo is 'betaalbaar bouwen' mogelijk volgens de nieuwe SWP wanneer het nieuwbouwprogramma bestaat uit 30% sociale huur, 40% middensegment en 30% hoger segment.

Duurzaam bouwen is mogelijk wanneer er een match is van woonmilieu en woningtype. Dat wil zeggen appartementen in het centrum en ruimere huizen met meer grond erom heen richting Haren en Ten Boer. 

Tot slot om de diversiteit en gelijkheid in de wijken te behouden, staat er in het nieuwe plan dat er meer sociale huurwoningen gebouwd zullen worden in de vier nieuwbouwwijken zoals Meerstad en de Suikerzijde. En juist minder sociale huurwoningen in de wijken zoals Vinkhuizen en Oosterpark. Daar zullen juist meer midden en dure segment woningen gebouwd worden. 

Opkoopbescherming
Om de nieuwe SWP te kunnen uitvoeren, zijn er aanvullende maatregelen nodig.  Eén van die instrumenten is een aangepaste 'Opkoopbescherming'.  Voorgesteld wordt om de grens voor de opkoopbescherming te wijzigen naar huizen met een een WOZ-waarde tot maximaal 355.000 euro. 

Dit maakt het voor de gemeente  beter mogelijk om goedkope en middeldure koopwoningen te beschermen tegen het opkopen door (particuliere) verhuurders

De huidige opkoopbescherming is in maart 2022 ingegaan voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot maximaal 305.500 euro. De regeling is ingevoerd voor de gehele gemeente Groningen (minus het gedeelte dat tot 1 januari 2019 de zelfstandige gemeente Ten Boer vormde).  

Besluitenlijst
De overige instrumenten en alle andere stukken zijn terug te lezen 
via de online besluitenlijst . Het gaat om de besluiten onder de nummers 5, 5 a b c, 12, 12 a, 13, 14 en 15.