Plan voor nieuwe woonvorm aan Hoofdweg

De gemeente, 6 zorginstellingen en woningcorporatie Lefier willen in Groningen een nieuwe woonvorm starten. Bedoeld voor een groep mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is. De beoogde nieuwe woonvorm bestaat uit 10 eenpersoonswoningen, waarvan 1 voor de beheerder is. Als tijdelijke locatie is gekozen voor de Hoofdweg 143a in Harkstede.

Plan

Voor een groep mensen is in Groningen nog geen woonplek. De bestaande woonvormen passen namelijk niet bij hen. Met de nieuwe woonvorm krijgen mensen uit deze groep voor langere tijd een eigen plek om te wonen. Het plan voor de nieuwe woonvorm past:

 • Bij de ambitie uit het coalitieakkoord om aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in onze samenleving.
 • In de woonvisie van de gemeente om voor al haar inwoners geschikte woonruimte te hebben.
 • Bij de landelijke ambities en ook de Groningse ambities om dak- en thuisloosheid te voorkomen en verminderen.

Zes zorginstellingen hebben het plan bij de gemeente ingeleverd. Ongeveer dezelfde woonvorm bestaat al in een aantal andere steden. Zoals Amsterdam, Eindhoven, Tilburg en Utrecht. Het idee voor deze woonvorm komt uit Denemarken. De woningen worden in het Deens ‘Skaeve Huse’ genoemd. Dit betekent scheve of afwijkende huizen.

Bewoners en beheerder

De bewoners van de eenpersoonswoningen worden maximaal 9 mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is in Groningen. De bestaande woonvormen passen namelijk niet bij hen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische en/of verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Eigen woonruimte in een omgeving met zo weinig mogelijk prikkels kan de rust en stabiliteit geven die zij nodig hebben om hun leefsituatie te verbeteren. Mensen moeten zelf in de woningen willen wonen en zich aanpassen aan de afspraken en voorwaarden die erbij horen.

Het is nog niet bekend wie in de woningen gaan wonen. Wel is bekend welke mensen tot de groep horen waar de woningen voor zijn bedoeld. Op een later moment worden mogelijke bewoners benaderd en de woningen toegewezen.

De bewoners krijgen zorg en begeleiding. Eén van de woningen is voor de beheerder. Hij of zij woont en werkt op het terrein. De beheerder werkt bij zorginstelling WerkPro. De beheerder let op en begeleidt de bewoners. En is contactpersoon voor omwonenden en ondernemers in de buurt. De beheerder wordt geholpen door een team van medewerkers van zorginstellingen.

Plek

Als plek voor de 10 woningen is gekozen voor de Hoofdweg 143a in Harkstede, gemeente Groningen.

Deze plek is gekozen want:

 • De grond is van de gemeente.
 • Er is minimaal 100 meter afstand tot de meeste omliggende woningen.
 • Er zijn al aansluitingen voor elektriciteit, water en riool.
 • Het terrein is groot genoeg voor 10 woningen.
 • Er zijn winkels in de buurt (in Harkstede).

Er is ook gekeken naar andere plekken in de gemeente Groningen.
Deze plekken zijn niet of minder geschikt want:

 • De grond is niet van de gemeente.
 • Er zijn nog geen aansluitingen voor elektriciteit, water en riool.
 • Het terrein is niet groot genoeg.
 • De winkels zijn te ver weg.

Woningen

De eenpersoonswoningen worden eenvoudige woningen. Met eigen woonruimte, keuken, douche, toilet en buitenruimte. In iedere woning mag maximaal 1 persoon wonen. De woningen staan bij elkaar op één terrein.

Woningcorporatie Lefier laat de woningen plaatsen en gaat ze verhuren.

Procedure

De 10 eenpersoonswoningen passen niet in het bestemmingsplan. Daarom wordt voor de woningen een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor het plaatsen van de woningen kan de gemeente een tijdelijke afwijking van het bestemming geven voor maximaal 10 jaar. Dit betekent dat de woningen 10 jaar aan de Hoofdweg 143a kunnen blijven staan.

Belanghebbenden, dat zijn direct omwonenden/ondernemers, kunnen bezwaar maken tegen de vergunning. Dat kan pas als de vergunning is gegeven. Op dit moment is er nog geen vergunning aangevraagd en gegeven en kunt u nog geen bezwaar maken.

Planning

In september 2020 zijn de bewoners en ondernemers(verenigingen) in de directe omgeving van de Hoofdweg 143a geïnformeerd over het plan. Dit gebeurt via (persoonlijke) gesprekken.

Tussen oktober en december 2020 wordt het plan verder uitgewerkt, zoals:

 • Een ontwerp voor het terrein.
 • Afspraken over zorg aan de bewoners.
 • Het profiel van de beheerder.

De planning is dat de omgevingsvergunning aangevraagd wordt in het 2e kwartaal van 2021.

Betrokken organisaties

 • De gemeente Groningen is opdrachtgever. De gemeente maakt de nieuwe woonvorm mogelijk door onder meer de grond beschikbaar te stellen en zorg te vergoeden.
 • Zes zorginstellingen leveren zorg aan de bewoners. Dit zijn: Sichting WerkPro, Limor, Leger des Heils, Het Kopland/ZIENN, Terwille en VNN. Stichting WerkPro is het eerste aanspreekpunt namens de zorginstellingen.
 • Woningcorporatie Lefier levert de woningen en gaat ze verhuren.

Contact

Hebt u een vraag of opmerking over het plan voor de nieuwe woonvorm? Stuur uw reactie via het contactformulier. Of bel de gemeente via 14 050.