Parkeervisie

Het college van B&W heeft de contouren voor een nieuwe parkeervisie gepresenteerd.

Duurzaamheid en leefbaarheid staan daarin centraal. Het college wil dat bereiken door in te spelen op het toenemend gebruik van elektrische- en deelauto’s en meer ruimte te creëren voor groene straten.

Meer informatie

Vragen

Hebt u nog vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met 14 050.