Parkeermaatregelen schilwijken

De gemeente Groningen werkt samen met bewoners en bewonersorganisaties aan maatregelen om de parkeerdruk en de parkeeroverlast aan te pakken.

Actueel

De invoering van betaald parkeren in de Tuinwijk, Helpman-Oost, Professorenbuurt-Oost en Oosterhamrikkade wordt twee weken uitgesteld. Vanaf 16 april 2018 geldt betaald parkeren in deze wijken. Eerder gingen we uit van 1 april 2018. Vanwege vorst kunnen eind februari geen werkzaamheden in de grond plaatsvinden. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat de parkeerautomaten op tijd kunnen worden geplaatst. Daarom is de invoering van betaald parkeren verschoven van 1 april naar 16 april.

Werkwijze

Als er veel meldingen van bewoners over parkeeroverlast in hun wijk binnen komen start de gemeente een parkeerproject op. Binnen een project zoekt de gemeente samen met bewoners en bewonersorganisaties naar oplossingen voor de parkeeroverlast. Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd in wijken waar de meeste bewoners vóór invoering van betaald parkeren zijn.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Op dit moment lopen projecten in de volgende wijken:

Oosterparkwijk

Vanaf 16 april 2018 geldt betaald parkeren in blok 3 (Oosterhamrikkade). Na een peiling onder bewoners bleek dat de meeste mensen voor invoering van betaald parkeren zijn. Halverwege maart krijgen bewoners een brief over het aanvragen van vergunningen.

Proces

Na overleg met bewoners en de bewonersorganisatie is besloten om invoering van betaald parkeren mogelijk te maken voor de gehele Oosterparkwijk. Invoering van betaald parkeren is afhankelijk van het draagvlak per buurt. In overleg met de bewonersorganisatie Oosterpark bepaalt de gemeente het draagvlak. Hiervoor is een stappenplan opgesteld:

  • De Oosterparkwijk is opgedeeld in vijf blokken. We voeren alleen betaald parkeren in per blok.
  • Bewoners kunnen op de website aangeven dat zij willen dat er een peiling over betaald parkeren wordt gehouden. De melding is 6 maanden geldig. Daarna kunnen bewoners een nieuwe melding doen. U kunt ook met medebewoners van uw blok handtekeningen ophalen. Hiervoor kunt u een handtekeningenlijst downloaden.
  • Als 10% van het aantal huishoudens van een blok (binnen 6 maanden) een peiling heeft aangevraagd, gaan we een peiling houden.
  • Als er een peiling in een blok wordt georganiseerd, informeren we bewoners daarover via de websites van de Bewonersorganisatie Oosterpark en de gemeente Groningen, een brief en de wijkkrant.
  • Ieder huishouden krijgt een "stembrief" met de antwoordmogelijkheden en een unieke code.
  • Als meer dan 50% van de mensen die reageert voor betaald parkeren is, gaan we betaald parkeren invoeren. Als minder dan 50% van de respondenten voor betaald parkeren is, voeren we geen betaald parkeren in.
  • Een jaar na invoering van betaald parkeren voeren we een evaluatie uit.

Een uitgebreide uitleg van dit stappenplan vindt u in het document Procesaanpak Oosterparkwijk (134 kB).

Relevante stukken

Korrewegwijk

Na overleg met bewoners en de bewonersorganisatie en inspraak gaat de gemeente betaald parkeren invoeren in de Professorenbuurt-Oost.

Besluit

De meeste overlast wordt ervaren in de avond- en nachturen. Daarom is gekozen voor betaald parkeren op maandag tot en met zaterdag tussen 16:00 uur en 22:00 uur.

Vervolg

Vanaf 16 april 2018 geldt betaald parkeren in de Professorenbuurt-Oost. Halverwege maart krijgen bewoners een brief over het aanvragen van vergunningen.

Relevante stukken

De Hoogte

Vanaf 1 oktober 2017 geldt betaald parkeren in de Selwerderwijk-Zuid. Vanaf deze datum kunt u alleen in de buurt parkeren als u een parkeervergunning of parkeerticket hebt.

Relevante stukken

Tuinwijk

Veel bewoners in de Tuinwijk ervaren parkeeroverlast. Samen met een werkgroep is gezocht naar een oplossing. In het concept parkeerplan werd voorgesteld betaald parkeren in te voeren op maandag t/m zaterdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur en op donderdag tot 21:00 uur. In de inspraakperiode gaven veel bewoners aan ook ’s avonds overlast te ervaren. Daarom is het voorstel aangepast.

Besluit

Er wordt betaald parkeren ingevoerd in de Tuinwijk. Naar aanleiding van de inspraak is het tijdvenster voor betaald parkeren aangepast. Het gaat om betaald parkeren op maandag t/m vrijdag, tussen 08:00 uur en 22:00 uur en op zaterdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur.

Vervolg

Vanaf 16 april 2018 geldt betaald parkeren in de Tuinwijk. Halverwege maart krijgen bewoners een brief over het aanvragen van vergunningen.

Relevante stukken

Helpman-Oost

Veel bewoners in Helpman-Oost ervaren parkeeroverlast. Samen met een werkgroep is gezocht naar een oplossing. Een peiling wijst uit dat ongeveer de helft van de bewoners voorstander is van betaald parkeren. In de inspraakperiode gaven sommige bewoners aan betaald parkeren op donderdagavond en zaterdag overbodig te vinden. De nabijheid van het winkelcentrum veroorzaakt op deze momenten parkeerdruk. Daarom is het voorstel niet veranderd.

Besluit

Er wordt betaald parkeren ingevoerd in Helpman-Oost. Naar aanleiding van de inspraak zijn geen wijzigingen aangebracht. Het gaat dus om betaald parkeren op maandag t/m zaterdag, tussen 09:00 uur en 18:00 uur en op donderdag tot 21:00 uur.

Vervolg

Vanaf 16 april 2018 geldt betaald parkeren in Helpman-Oost. Halverwege maart krijgen bewoners een brief over het aanvragen van vergunningen.

Relevante stukken

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de huidige betaald parkeerwijken? Kijk op Parkeren en vervoer voor informatie over de indeling van wijken, het aanvragen van vergunningen en de parkeertarieven.

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur een bericht via het contactformulier of bel 14 050.