Parkeermaatregelen schilwijken

De gemeente Groningen werkt samen met bewoners en bewonersorganisaties aan maatregelen om de parkeerdruk en de parkeeroverlast aan te pakken.

Werkwijze

Als er veel meldingen van bewoners over parkeeroverlast in hun wijk binnen komen start de gemeente een parkeerproject op. Binnen een project zoekt de gemeente samen met bewoners en bewonersorganisaties naar oplossingen voor de parkeeroverlast. Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd in wijken waar de meeste bewoners vóór invoering van betaald parkeren zijn.

Wilt u een melding doen van parkeeroverlast? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u de parkeerproblemen aankaarten bij de bewonersorganisatie of wijkraad in uw wijk. Deze zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente

Recent is betaald parkeren ingevoerd in de volgende buurten:

 • Professorenbuurt Oost
 • De Hoogte
 • Tuinwijk
 • Helpman-Oost

Op dit moment lopen er nog parkeerprojecten in de volgende gebieden:

Helperplein en Verlengde Hereweg

De parkeerdruk op het Helperplein en aan de Verlengde Hereweg is hoog. Het plein is vooral bedoeld voor winkelend publiek. Maar tijdens winkelpieken is een parkeerplaats vinden lastig. Ondernemers willen daarom maatregelen. Ook ervaren de inwoners rondom het Helperplein overlast door het vele verkeer.

Betaald parkeren vanaf 1 december 2018

Vanaf 1 december geldt betaald parkeren op het Helperplein en aan de Verlengde Hereweg: van maandag t/m zaterdag van 09:00 - 18:00 uur en op donderdag tot 21:00 uur. De eerste 1,5 uur zijn gratis en dit wordt verrekend met de totaalprijs.

Maatregelen

Samen met bewoners is een aantal maatregelen uitgewerkt om de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid te vergroten:

 • Regelmatig plaatsen van een dynamische snelheidsdisplay (gedragsbeïnvloeding).
 • Verbeteren plateau en schoolomgeving Van Starkenborghstraat.
 • Realisatie van een verkeersplateau op de kruising Van Imhoffstraat - Rengerstraat.
 • Realisatie van een verkeersplateau bij de inrit van het Helperplein en herinrichting van deze inrit.

Vervolg

De gemeente is druk bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden. We proberen vóór de feestdagen (half november) alles klaar te hebben.

Meer informatie

Oosterparkwijk

Vanaf donderdag 29 november tot en met donderdag 13 december wordt er gepeild in blok 1 en 2 (afbeelding). Bewoners van dit blok krijgen dinsdag 27 november een brief met een unieke code waarmee u kunt stemmen via www.stadjers.online
Bent u de code kwijt, of kunt u niet online stemmen, bel dan met 14 050.

Wilt u ook een peiling over betaald parkeren in uw blok? Lees dan verder.

Na overleg met bewoners en de bewonersorganisatie is besloten om invoering van betaald parkeren mogelijk te maken voor de gehele Oosterparkwijk. Invoering van betaald parkeren is afhankelijk van het draagvlak per buurt. In overleg met de bewonersorganisatie Oosterpark bepaalt de gemeente het draagvlak. Hiervoor is een stappenplan opgesteld:

 • De Oosterparkwijk is opgedeeld in vijf blokken. We voeren alleen betaald parkeren in per blok.
 • Bewoners kunnen op de website aangeven dat zij willen dat er een peiling over betaald parkeren wordt gehouden. De melding is 6 maanden geldig. Daarna kunnen bewoners een nieuwe melding doen. U kunt ook met medebewoners van uw blok handtekeningen ophalen. Hiervoor kunt u een handtekeningenlijst downloaden.
 • Als 10% van het aantal huishoudens van een blok (binnen 6 maanden) een peiling heeft aangevraagd, gaan we een peiling houden.
 • Als er een peiling in een blok wordt georganiseerd, informeren we bewoners daarover via de websites van de Bewonersorganisatie Oosterpark en de gemeente Groningen, een brief en de wijkkrant.
 • Ieder huishouden krijgt een "stembrief" met de antwoordmogelijkheden en een unieke code.
 • Als meer dan 50% van de mensen die reageert voor betaald parkeren is, gaan we betaald parkeren invoeren. Als minder dan 50% van de respondenten voor betaald parkeren is, voeren we geen betaald parkeren in.
 • Een jaar na invoering van betaald parkeren voeren we een evaluatie uit.

Een uitgebreide uitleg van dit stappenplan vindt u in het document Procesaanpak Oosterparkwijk (pdf 134 kB).

Meer informatie

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de huidige betaald parkeerwijken? Kijk op Parkeren en vervoer voor informatie over de indeling van wijken, het aanvragen van vergunningen en de parkeertarieven.

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur een bericht via het contactformulier of bel 14 050.