Parkeermaatregelen schilwijken

De gemeente Groningen werkt samen met bewoners en bewonersorganisaties aan maatregelen om de parkeerdruk en de parkeeroverlast aan te pakken.

Als er veel meldingen van bewoners over parkeeroverlast in hun wijk binnen komen start de gemeente een parkeerproject op. Binnen een project zoekt de gemeente samen met bewoners en bewonersorganisaties naar oplossingen voor de parkeeroverlast. Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd in wijken waar de meeste bewoners vóór invoering van betaald parkeren zijn.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Op dit moment lopen projecten in de volgende wijken:

Oosterparkwijk

Na overleg met bewoners en de bewonersorganisatie en inspraak heeft de gemeente besloten betaald parkeren in te voeren in de Bloemenbuurt en Slachthuisstraat en omgeving.

Besluit

Na overleg met bewoners en bewonersorganisatie is het volgende besloten:

  • Invoeren van betaald parkeren maakt de gemeente mogelijk voor de gehele Oosterparkwijk;
  • Daadwerkelijke invoering van betaald parkeren is afhankelijk van het draagvlak per buurt. In overleg met de bewonersorganisatie Oosterpark bepaalt de gemeente het draagvlak.
  • De gemeente voert betaald parkeren in in de Slachthuisstraat en omgeving en de Bloemenbuurt-Zuid. Uit de in 2015 gehouden peiling onder bewoners blijkt dat in deze buurten voldoende draagvlak is voor deze maatregel.

Vervolg

Vanaf 1 oktober 2017 geldt betaald parkeren in de Bloemenbuurt-Zuid en Slachthuisstraat en omgeving. Vanaf deze datum kunt u alleen in de buurt parkeren als u een parkeervergunning of parkeerticket heeft.

Relevante stukken

Korrewegwijk

Na overleg met bewoners en de bewonersorganisatie en inspraak gaat de gemeente betaald parkeren invoeren in de Professorenbuurt-Oost. De meeste overlast wordt ervaren in de avond- en nachturen. Daarom is gekozen voor betaald parkeren op maandag tot en met zaterdag tussen 16:00 uur en 22:00 uur.

Vervolg

In een inspraakrapport geeft de gemeente antwoord op alle reacties uit de inspraak. Dit inspraakrapport is samen met het gewijzigde parkeerplan vastgesteld door het college van B&W.

In het voorjaar van 2018 wordt betaald parkeren ingevoerd. De definitieve ingangsdatum wordt nog bekendgemaakt.

Relevante stukken

De Hoogte

De bewoners die het dichtst bij de binnenstad wonen (Selwerderwijk-Zuid) ervaren de meest overlast door parkeren. In de rest van de wijk werd minder overlast ervaren en zijn de bewoners het niet eens met eventueel te nemen maatregelen. Daarom is besloten alleen betaald parkeren in te voeren in Selwerderwijk-Zuid.

Besluit

Er wordt betaald parkeren ingevoerd in de buurt Selwerderwijk-Zuid. Dit is het gebied dat ingeklemd zit tussen de Noorderstationsstraat, het spoor, de Asingastraat en de Bedumerweg. Betaald parkeren gaat gelden op maandag t/m zaterdag tussen 9:00 uur en 18:00 uur en op donderdag tot 21:00 uur.

Vervolg

Vanaf 1 oktober 2017 geldt betaald parkeren in de Selwerderwijk-Zuid. Vanaf deze datum kunt u alleen in de buurt parkeren als u een parkeervergunning of parkeerticket heeft.

Relevante stukken

Tuinwijk

Veel bewoners van de Tuinwijk ervaren parkeeroverlast. De gemeente heeft samen met een werkgroep een peiling onder alle bewoners van de Tuinwijk gehouden. De werkgroep bestaat uit bewoners, de wijkvereniging en het gebiedsteam. Uit de peiling blijkt dat een krappe meerderheid voor het invoeren van betaald parkeren is.

Vervolg

In overleg met de werkgroep is bepaald welk voorstel wordt gedaan aan het college van B&W. Dit voorstel is nu uitgewerkt in een concept parkeerplan, dat is vastgesteld door het college van B&W.

De gemeente stelt voor in de Tuinwijk betaald parkeren in te voeren. Het gaat om betaald parkeren op maandag t/m zaterdag, tussen 09:00 en 18:00 uur en op donderdag tot 21:00 uur.

De inspraakperiode (7 juni 2017 t/m 18 juli 2017) is afgelopen. De gemeente stelt de komende tijd een inspraakrapport op. Hierin worden alle inspraakreacties gebundeld. Alle insprekers krijgen een antwoord van het college van B&W. Het inspraakrapport wordt dit najaar samen met het (al dan niet gewijzigde) parkeerplan door het college van B&W vastgesteld.

Relevante stukken

Helpman-Oost

Veel bewoners van Helpman-Oost ervaren parkeeroverlast. De gemeente heeft samen met een werkgroep een peiling onder alle bewoners van Helpman-Oost gehouden. De werkgroep bestaat uit bewoners en het wijkcomité Helpman. De helft van de bewoners die hebben gereageerd zijn voor het invoeren van betaald parkeren.

Vervolg

In overleg met de werkgroep is bepaald welk voorstel wordt gedaan aan het college van B&W. Dit voorstel is nu uitgewerkt in een concept parkeerplan, dat is vastgesteld door het college van B&W.

De gemeente stelt voor in Helpman-Oost betaald parkeren in te voeren. Het gaat om betaald parkeren op maandag t/m zaterdag, tussen 09:00 en 18:00 uur en op donderdag tot 21:00 uur.

De inspraakperiode (7 juni 2017 t/m 18 juli 2017) is nu afgelopen. De gemeente stelt de komende tijd een inspraakrapport op. Hierin worden alle inspraakreacties gebundeld. Alle insprekers krijgen een antwoord van het college van B&W. Het inspraakrapport wordt dit najaar samen met het (al dan niet gewijzigde) parkeerplan door het college van B&W vastgesteld.

Relevante stukken

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de huidige betaald parkeerwijken? Kijk op Parkeren en vervoer voor informatie over de indeling van wijken, het aanvragen van vergunningen en de parkeertarieven.

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur een e-mail naar parkeren@groningen.nl of bel met telefoonnummer 14 050.