Stadsgeschiedenis

Ereburgers Stad

Welke burgers staan sinds 1940 ingeschreven in het Gulden Boek?

Stad in cijfers

Onderzoeksbureau Onderzoek en Statistiek Groningen (O&S Groningen) doet beleidsonderzoek en houdt statistische gegevens over de gemeente bij.