Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks)

Contactgegevens, portefeuille en foto's van wethouder Glimina Chakor (GroenLinks).

Contact

wethouder Glimina ChakorGlimina Chakor
050 367 76 07
glimina.chakor@groningen.nl

Perswoordvoerder Marie-Lou Gregoire
06 20 43 00 70
marie-lou.gregoire@groningen.nl

Portefeuille

 • Stadsbeheer & Reiniging
 • Groen & Klimaatadaptatie
 • Duurzaamheid & Circulaire Economie
 • Inkoop
 • Integratie & emancipatie
 • Laaggeletterdheid
 • Toegankelijkheid
 • Evenementen
 • Wijkwethouder Zuid

Nevenfuncties

Vanuit wethouderschap

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur ARCG
 • Lid Algemeen Bestuur ARCG
 • Lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Groningen
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Groningen
 • Lid Bestuurlijk Overleg Waterketen
 • Lid Dagelijks Bestuur Waterpas
 • Algemene Vergadering Aandeelhouders Waterbedrijf

Foto's

Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.

wethouder Glimina Chakor