Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA)

Contactgegevens, portefeuille, nevenfuncties en foto's van wethouder Carine Bloemhoff.

Contact

wethouder Carine BloemhoffCarine Bloemhoff
050 367 76 01
carine.bloemhoff@groningen.nl

Perswoordvoerder Corien Koetsier
050 367 58 68 / 06 52 56 51 04
corien.koetsier@groningen.nl

Portefeuille

 • Onderwijs
 • Werk & Participatie
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Accommodatiebeleid
 • Wijkwethouder Oude Wijken

Nevenfuncties

Vanuit wethouderschap

 • Voorzitter bestuur Arbeidsmarktregio Groningen (Werk in Zicht)
 • Voorzitter wethoudersoverleg Centraal Groningen (Werk in Zicht)
 • Voorzitter Regionaal Werkbedrijf (Werk in Zicht)
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt Noord
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur GOA Publiek
 • Voorzitter Breed Besturen Overleg Onderwijs (OOGO)
 • Voorzitter bestuurlijk RMC 03 overleg (Voortijdig schoolverlaten)
 • Voorzitter Stuurgroep Vensterscholen
 • Lid Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

Foto's

Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.

wethouder Carine Bloemhoff