Open Raad

In de Open Raad van de Groningse gemeenteraad gaat het niet om plannen van het college van B&W of raadsleden. Maar daar draait het om ideeën van inwoners voor hun stad.

Zaterdag 4 november 2017 vond de tweede editie van de Open Raad plaats. 11 inwoners presenteerden in de Open Raad hun goede ideeën voor de eigen straat, wijk of voor de hele Stad. Raadsleden adopteerden 7 van de 11 plannen. Adoptie betekent meedenken en meehelpen om de ideeën van de initiatiefnemers tot een succes te maken.

Bekijk het filmpje

Open Raad 2017: Inwoners en raadsleden over de tweede Open Raad.

Overzicht van de 11 Open Raad-ideeën 2017 (geadopteerd en niet-geadopteerd) inclusief de adopterende raadsleden  

Overzicht van de overige aanmeldingen die niet in de Open Raad 2017 konden worden gepresenteerd. Deze plannen zijn wel onder de aandacht van raadsleden gebracht.

Voor vragen over de Open Raad kunt u contact opnemen met de Griffie van de gemeenteraad: 

Experiment

De Open Raad is in 2016 begonnen als een experiment. Een nieuwe manier om als Groningse gemeenteraad in contact met inwoners te komen. En om zo goede ideeën uit de wijken een kans te geven. Daarin is de Open Raad geslaagd. Vandaar de tweede editie op 4 november 2017.

Eerste Open Raad

Sommige plannen uit de eerste Open Raad zijn uitgevoerd of bijna gerealiseerd. Het idee voor communities om Groningers en statushouders met elkaar in contact te brengen was al snel een feit. En tijdens de tweede Open Raad werd de realisatie van een ander Open Raad-idee bekendgemaakt: een website met alle openbare speel- en sportplekken in de stad. Of de ‘sociale koelkast’ op straat. Voor kliekjes tegen voedselverspilling. Andere initiatieven kosten wat meer tijd. Zoals:

  • Een duurzame ‘windboom’. Dat zijn molentjes in een kunstboom om energie op te wekken.

Verder krijgt de Mica-Avondschool € 80.000,- van de gemeente voor scholing van mensen met een beperking. De Mica-Avondschool is ook een Open Raad-initiatief.

Meer informatie

Filmpje Open Raad 2016

Twee initiatiefnemers en raadslid vertellen over hun Open Raad-ervaring.