U bent hier

Openbare laadpalen: naar een dekkend netwerk voor elektrische auto’s

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren. Belangrijk daarbij is dat mensen gebruik kunnen maken van een elektrische laadpaal dicht bij hun huis.

Daarom breidt de gemeente het aantal openbare laadpalen de komende jaren uit. De mogelijke locaties om tot een dekkend netwerk te komen, zijn in kaart gebracht.

Dekkend netwerk

Naar verwachting rijden er in 2025 ruim 16.000 elektrische voertuigen in de gemeente Groningen. Ongeveer tweederde van deze eigenaren heeft geen eigen oprit en kan daardoor niet laden op eigen terrein. Zij kunnen een openbare laadpaal aanvragen.

Wij willen een dekkend netwerk van laadpalen aanleggen binnen de gemeente Groningen. Er zijn op dit moment ruim 200 openbare laadpalen. Daar komen er de komende drie jaar ongeveer 350 bij. De gemeente zoekt nu nog per aanvraag een locatie voor de paal. Dat proces kost ongeveer 15 weken per laadpaal, omdat we per paal een apart besluit nemen. Dat proces gaat de gemeente versnellen. Meer informatie hierover vindt u in de Visie Openbare Laadinfrastructuur Groningen 2025 (pdf 1,6 MB).

Plankaart

De gemeente heeft in kaart gebracht wat geschikte locaties zijn voor nieuwe openbare laadpalen. Er zijn ongeveer 1500 geschikte locaties gevonden. Hiermee kunnen wij in de hele gemeente een openbare laadpaal plaatsen op loopafstand van de aanvrager. Bekijk de mogelijke locaties bij u in de buurt op de plankaart. Hiervan worden er de komende drie jaar ongeveer 400 geplaatst.

De mogelijke locaties zijn gekozen op basis van een aantal richtlijnen, zoals voldoende ruimte op de stoep voor rolstoelgebruikers en een acceptabele loopafstand voor de e-rijder. Deze richtlijnen staan in de plaatsingsleidraad (pdf 362 kB). Deze leidraad wordt regelmatig geactualiseerd zodat deze overeenkomt met de nieuwste inzichten en regelgeving.

Inspraak en vervolg

Van 28 mei tot 1 juli 2020 kon u online reageren op de plankaart met de mogelijke locaties. De gemeente beoordeelt alle binnengekomen reacties. Per reactie wordt bepaald of de aangewezen locatie moet worden veranderd. Daarna wordt de plankaart aangepast.
Het college van B&W neemt hierna in één keer een besluit over alle mogelijke locaties voor laadpalen. Belanghebbenden kunnen daarna eventueel bezwaar maken tegen een locatie.
Als het besluit definitief is, plaatst het bedrijf Allego de laadpalen de komende jaren op aanvraag van bewoners. Ook worden nog dit jaar laadpalen geplaatst op strategische locaties, zoals bij buurthuizen, winkelcentra, sportvelden en in de dorpskernen.

Let op

Totdat het college de plankaart heeft vastgesteld, worden verkeersbesluiten voor laadpalen nog op de reguliere manier afgehandeld. Dit werkt als volgt:

  1. Bewoners en forenzen kunnen bij laadpaalexploitant Allego een verzoek indienen voor een openbare laadpaal;
  2. Allego zoekt een geschikte plek in de buurt van de bewoner/forens uit en vraagt de gemeente om toestemming om een laadpaal te plaatsen;
  3. De gemeente beoordeelt de plek volgens de criteria in de plaatsingsleidraad (pdf 362 kB) openbare laadinfrastructuur
  4.  Als de locatie geschikt is, dan neemt de gemeente een verkeersbesluit. Daarmee worden de twee parkeervakken aan weerszijde van de paal bestemd voor het laden van een elektrisch voertuig. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Om op de hoogte te zijn van de verkeersbesluiten, kunt u de app Groningen-Omgevingsalert downloaden.
  5. Bewoners hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen dit verkeersbesluit.
  6. Na de bezwaarperiode plaatst Allego de laadpaal meestal binnen een maand.

Documenten