Ondertekening Biotoop Haren

Ondertekening overname Biotoop en Hortus

22 december 2022
Nieuws

Op 20 december heeft het college van B&W besloten om de Biotoop en de Hortus botanicus Haren per 1 januari 2023 over te nemen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Op donderdag 22 december vond hiervoor de ondertekening plaats door wethouder Rik van Niejenhuis en Hans Biemans, vicevoorzitter College van Bestuur RUG, in de Hortus botanicus Haren.

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Ik ben blij dat we in goed overleg met de RUG tot een overeenkomst zijn gekomen. En trots dat wij nu de eigenaar zijn van de Biotoop en de Hortus botanicus, een bijzonder waardevolle aankoop.”

Belangrijke gebieden

De gemeente ziet de groene, sociale, culturele en recreatieve waarde van de Hortus botanicus en de Biotoop. Voor inwoners van Haren is het terrein van de Biotoop en Hortus botanicus belangrijk. De Biotoop is van betekenis als broedplaats binnen de gemeente. De verschillende tuinen van de Hortus zijn een oase van groen, rust en natuur. Bestaande elementen op het terrein worden in de basis behouden. Wel worden de mogelijkheden bekeken om de organisatie en het beheer anders in te richten.

Blij en tevreden

Vicevoorzitter College van Bestuur Hans Biemans: “We zijn blij dat we er gezamenlijk uit zijn gekomen. Beide organisaties kunnen hierover tevreden zijn naast het feit dat dit vooral goed is voor de bewoners en gebruikers van de Biotoop en de Hortus Haren. Deze locatie in Haren is voor de universiteit al enige tijd geen onderdeel meer van onze toekomstplannen. We zijn dan ook verheugd dat we de Biotoop en de Hortus met inbegrip van de waardevolle Laarmantuin en het Zoölogisch Lab kunnen overdragen aan de gemeente.”

Toekomstvisie

De gebruikers van het terrein van de Biotoop en de Hortus botanicus, kunnen in ieder geval blijven tot eind 2023. De gemeente werkt in 2023 het toekomstbeeld voor de Biotoop en de Hortus verder uit. Hierover voert de gemeente vervolggesprekken met CareX, Stichting Behoud Groene Hortus, Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’ en Stichting Het Groninger Landschap.

Ontwikkeling visie

Bij de ontwikkeling van een visie voor het gehele terrein, waar onderhoud van het terrein deel van uitmaakt worden bewoners, gebruikers van het terrein, omwonenden en inwoners van Haren betrokken.

Brief aan de raad

Lees ook de brief aan de gemeenteraad.