Meer informatie over Thuisin050

In Groningen werken medewerkers van verschillende organisaties samen om statushouders te begeleiden bij hun inburgering en integratie in de Nederlandse maatschappij.

Nieuws

Nieuwe inburgeringswet

De nieuwe inburgeringswet wordt op 1 juli 2021 ingevoerd. Het doel is dat nieuwkomers zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren, dat is de insteek. Met ‘nieuwkomers’ bedoelen we mensen die pas kort in Nederland wonen en hier tijdelijk of permanent willen blijven. Gemeenten krijgen de regie over de inburgering, zodat nieuwkomers vanaf het eerste moment goed begeleid worden.

Inburgeringsplan

Gemeenten gaan voor alle inburgeraars een individueel inburgeringsplan maken, hun persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP). Vervolgens krijgen de inburgeraars van hun gemeente een aanbod voor een inburgeringstraject. De inburgeringscursussen kopen de gemeenten voortaan zelf in. Daarvoor gebruiken zij het geld dat nu nog als lening aan de inburgeraars zelf wordt uitgekeerd. Dit betekent dat het leenstelsel grotendeels wordt afgeschaft. Het blijft de verantwoordelijkheid van de inburgeraars om binnen drie jaar te voldoen aan de inburgeringsplicht. Dit betekent dus examen doen. Inburgeraars die zich onvoldoende inzetten, kunnen een boete krijgen.

Begeleiding door gemeenten

Statushouders gaan voortaan meteen aan de slag met hun inburgering. Gemeenten gaan hen daarbij activeren en begeleiden. Dit betekent dat gemeenten voor statushouders in deze eerste periode de huur, verzekeringen en andere kosten van levensonderhoud betalen. Dit gebeurt vanuit de bijstand. De duur van deze ondersteuning verschilt per individu en ligt vast in het individuele inburgeringsplan.

Taaleisen

In het nieuwe inburgeringsstelsel worden hogere taaleisen gesteld aan inburgeraars. Momenteel is het vereiste taalniveau A2. Dat wordt B1 omdat dit de kans op een baan vergroot. Niet iedereen zal dit niveau kunnen halen. In het inburgeringsplan wordt daarom het leerniveau en de leerroute vastgelegd. Zodat ook voor nieuwkomers die een minder hoog taalniveau halen, alles erop gericht is dat ze zo snel mogelijk zelfredzaam worden.

Samenwerkingspartners

Thuisin050 werkt met een groot aantal organisaties nauw samen. De komende jaren zal die samenwerking zich verder ontwikkelen. Samenwerkingspartners van de gemeente Groningen zijn onder andere:

Contact

Medewerkers van organisaties die statushouders begeleiden kunnen terecht bij:

Gemeente Groningen / Thuisin050
Harm Buiterplein 1, Groningen

Langskomen kan op afspraak. Stuur even een e-mail, dan nemen we contact op.

E-mail: thuisin050@groningen.nl
Telefoon: 14 050
Whatsapp: 06 12 82 39 73
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur

Statushouders kunnen terecht bij:

  • Coaches Werk & Inkomen van de Gemeente Groningen:
    • bij hun eigen coach op afspraak
  • Begeleiders maatschappelijke participatie van Humanitas:
    050 312 60 00 of mip.groningen@humanitas.nl (Meld- en Informatiepunt)