Inburgeren - meedoen in de maatschappij

Inburgeren betekent vooral ook meedoen in de maatschappij, bijvoorbeeld  een opleiding volgen en/of aan het werk gaan. Een coach helpt de statushouders daarbij.

Meedoen in de maatschappij

Het coördinatiepunt Thuisin050 helpt statushouders om actief mee te doen in de maatschappij.

Start inburgering

Zodra een statushouder een uitkering ontvangt, krijgt Thuisin050 een melding. De statushouder wordt vervolgens uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek. Daarna volgt een uitnodiging voor een brede intake met behulp van een assessment (onderzoek naar de situatie en mogelijkheden van de statushouder).

Assessment

Het assessment is bedoeld om inzicht te krijgen in iemands vaardigheden, vooropleiding, werkervaring, competenties, niveau en capaciteit. Een statushouder kan deelnemen aan het assessment  in het Engels, Tigrinya, Farsi, Arabisch, Frans of Nederlands. Eventueel is een tolk aanwezig.  

De coach

Statushouders die moeten inburgeren, krijgen allemaal een coach van de gemeente Groningen toegewezen. Na de brede intake bespreekt de statushouder met de coach het assessment en wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is maatwerk, het is afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van de statushouder. De coach neemt de regie en werkt nauw samen met diverse netwerkpartners. Zodat de statushouder zo snel en goed mogelijk zelfstandig in zijn bestaan kan voorzien.

Statushouders ouder dan 27 jaar

De coach stimuleert de statushouder om naast de verplichte inburgeringscursus extra aandacht te besteden aan de Nederlandse taal. En ook om actief te zijn in de maatschappij, met als einddoel het vinden van betaald werk.

Is betaald werk door omstandigheden geen optie? Dan kijkt de coach of de statushouder op een andere manier kan meedoen en bijdragen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door een werkervaringsplek, vrijwilligerswerk, stage, participatietrajecten of het starten van een eigen onderneming. Dit noemen we het combineren van inburgering met parallelle trajecten (zie de infographic). De statushouder kan zo toch werkervaring opdoen en de Nederlandse taal beter leren.

Statushouders tot 27 jaar

Voor statushouders onder de 27 jaar kijkt de coach ook naar (bovenstaande) mogelijkheden om actief mee te doen in de maatschappij. Daarnaast kijkt de coach of de jongere weer een opleiding kan volgen. En wat hij nodig heeft om weer naar school te gaan. Als een jongere naar school kan, stopt de uitkering en ontvangt hij studiefinanciering.

Nederlands leren

Om mee te kunnen doen in de maatschappij is het belangrijk dat de statushouder zo goed mogelijk de Nederlandse taal leert spreken, schrijven en begrijpen. De coach volgt het inburgeringstraject van de statushouder nauwlettend. Waar nodig zal de coach bijsturen. Of samen met de statushouder kijken welke activiteiten nodig zijn naast zijn inburgering. Om uiteindelijk zo goed mogelijk mee te kunnen draaien in de Nederlandse maatschappij.

Humanitas, WIJ Groningen en de bibliotheek hebben taalcafés. Het Taalcafé is een wekelijkse ontmoetingsplek voor anderstaligen die graag met Nederlanders willen praten om zo de taal beter te leren en sneller te integreren. (links naar  Humanitas, WIJ Groningen en de bibliotheek)

Onderwijs

Statushouders kunnen naar school gaan om voor het inburgeringsexamen te leren.

School kiezen

Op Blikopwerk.nl staat een lijst met scholen die het ‘Blik op Werk-keurmerk’ hebben. Dat heeft het voordeel  dat een statushouder geld kan lenen van DUO als hij / zij naar één van deze scholen gaat.  Voor andere scholen kan dit niet.

Diplomawaardering

Wat is een buitenlands diploma in Nederland waard? Dat kan een statushouder laten zien met een diplomawaardering of indicatie onderwijsniveau.
Een statushouder kan een diplomawaardering aanvragen wanneer:

 • hij het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat doen
 • hij in Nederland wil werken of studeren

Werk

Vanuit een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering op zoek naar werk? Dan kan de gemeente Groningen hulp en begeleiding bieden.

Ondernemerschap

Een eigen bedrijf beginnen? Dat kan, ook als een statushouder nu een bijstandsuitkering of WW-uitkering ontvangt. De gemeente kan helpen bij het opstarten van een bedrijf, met advies, begeleiding en financiële ondersteuning. U kunt bijvoorbeeld ook parttime ondernemen als u in de bijstand zit.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk helpt bij de integratie. Statushouders leren de cultuur kennen, zij leren samenwerken en bouwen aan een netwerk. Ook helpt vrijwilligerswerk om de taal te leren. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk ergens aan de slag te gaan. Link050 is een plek waar kennis, ideeën en samenwerkingsverbanden rond vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven samenkomen.

Link050

Link050 bemiddelt tussen vrijwilligers en organisaties. Daarvoor hebben ze een vrijwilligersvacaturebank. Ook houden ze een spreekuur speciaal voor statushouders. De gesprekken kunnen in verschillende talen gevoerd worden zoals Arabisch, Tigrinya en Engels.

Meer informatie

Infographics

Infographic aantal klanten die begeleiding krijgen

 

Infographic Statushouders Thuisin050 augustus 2020

Uitleg infographic

In augustus 2020 waren er in de gemeente Groningen 491 statushouders die begeleiding kregen van Thuisin050. 57 % daarvan waren mannen en 43 % waren vrouwen.
62 % was ouder dan 27 jaar, 38 % was jonger dan 27 jaar.

Opleiding

Van alle statushouders had:

 • 13 % geen basisopleiding
 • 23 % een basisniveau
 • 19 % een opleidingsniveau op LBO / MAVO / MBO1 – niveau
 • 23 % een opleidingsniveau op MBO 2, 3 of 4 niveau, of op HAVO / VWO-niveau
 • 9% een HBO opleiding
 • 4 % een universitaire opleiding

Van 9 % was geen opleidingsniveau bekend.

Activiteiten:

 • 57 % van de statushouders is actief aan het inburgeren en doet daarnaast andere activiteiten
 • 30,5 % houdt zich bezig met inburgering maar doet er geen andere activiteiten naast
 • 8,3 % is niet aan het inburgeren maar doet wel andere activiteiten
 • 4,2 % is helemaal niet actief.

De top 3 van activiteiten die statushouders doen bestaat uit:

 1. sociaal maatschappelijke activiteiten zoals vrijwilligerswerk en extra taalondersteuning
 2. parttime werk
 3. een werkervaringsplaats

Statushouders willen het liefst werken in de techniek en productie; gezondheidszorg en welzijn; detailhandel; overige dienstverlening. Aan 96 statushouders is gevraagd welk beroep ze het liefst willen uitoefenen:

 • 29 personen willen graag werken als kapper (sector detailhandel)
 • 17 personen als kok (sector horeca en huishouding)
 • 18 personen als automonteur (sector techniek en productie)
 • 19 personen als lasser (sector techniek en productie)
 • 13 personen als schoonmaakmedewerker (sector overige dienstverlening)

Infographic 'Een toekomst in Groningen'

Een schematisch overzicht van het inburgeringsproces in Groningen. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Een toekomst in Groningen infographic over inburgeren

Uitleg infographic 'Een toekomst in Groningen'

 • Asielzoeker komt aan in Nederland
 • Opvang in asielzoekerscentrum door COA
 • Asielprocedure start
 • IND beoordeelt asielaanvraag
 • Status wordt verleend: asielzoeker wordt statushouder
 • Statushouder wacht op huisvesting; krijgt een plek in Groningen
 • Aankomst in Groningen
 • Eerste contact met gemeente Groningen
 • Inkomen wordt geregeld
 • Statushouder komt bij Thuisin050 terecht
 • Thuisin050 doet een brede intake en assessment; maakt plan van aanpak
 • Statushouder houdt zich bezig met  inburgering en parallelle trajecten;  met als doel: participatie in de samenleving
 • Bij inburgering heeft DUO belangrijke rol
 • Met parallelle trajecten bedoelen we bijvoorbeeld de participatieverklaring, werk, opleiding, ondernemerschap, vrijwilligerswerk, stage of een werkervaringsplek
 • Vanuit Thuisin050 wordt de maatschappelijke begeleiding van statushouders geregeld door Humanitas en Vluchtelingenwerk
 • Ook WIJ Groningen heeft rol bij ondersteuning statushouder