Onderhoud openbare ruimte in noordelijke wijken verandert

Onderhoud openbare ruimte in noordelijke wijken verandert

23 maart 2023
Nieuws

De burgemeester en wethouders hebben een afspraak gemaakt. Ze willen een aantal buurten op een hoger niveau onderhouden. Namelijk: Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk, Indische buurt, De Hoogte, Professorenbuurt, Oosterparkwijk, Beijum en Lewenborg. Dat maakt het fijner om daar te wonen.

Waarom?

Waar je opgroeit, heeft veel invloed op je leven. In de noordelijke wijken hebben bewoners minder kansen. Dat vinden we niet goed. Daarom gaan we flink investeren in deze wijken. We doen dat onder andere door meer onderhoud van de openbare ruimte.

Wat gaan we doen?

Van april tot oktober halen we vaker ongewenst groen weg. Ook maken we de goten in de straat vaker schoon. En we maaien vaker het gras rondom paaltjes en fietsenrekken. In Beijum en Lewenborg gaan we vaker afval op straat opruimen. Want hier ligt meer vuil op de grond blijkt uit onze gegevens. Vanaf april gaan we een aantal voetpaden deels vernieuwen. Dat lukt niet in een jaar. Daarom gaan we hier in 2024 mee verder.

Groen en gras

Groen maakt mensen blij. Daarom vinden we groen belangrijk. We vinden groen ook belangrijk vanwege de doelstelling om de biodiversiteit te versterken. We zetten daarom nadrukkelijk in op meer natuurlijk beheer. We doen wat goed is voor de natuur. Dat betekent dat we het gras in de wijken minder vaak maaien. Want dat is beter voor insecten. Ook wordt de grond dan minder snel droog.

Aanpak beplanting

In de wijken zijn niet alle planten meer mooi. Daar gaan we in 2023 en 2024 iets aan doen. We willen weer mooie planten. Planten die sterk zijn. En verschillende soorten.

Wijkvernieuwing

In veel van de wijken is de gemeente aan het werk. Soms liggen straten hierdoor open. Bijvoorbeeld om een kabel aan te leggen. Op deze plekken zoeken we naar het juiste moment om de veranderingen door te voeren. De straat netjes houden tijdens de “verbouwing” is immers niet realistisch.

Investeringskosten

Het fijner maken van deze wijken kost 850 duizend euro extra per jaar. Het aanpakken van de beplanting kost één keer geld.

Wat kunt u zelf doen?

Met het beter maken van het onderhoud wil de gemeente het wonen fijner maken. Ook zelf kunt u daar iets aan doen. Bijvoorbeeld door afval in de wijk op te ruimen. Een geveltuin bij uw huis te maken. Of bijvoorbeeld een tuintje om een boom te maken. Wilt u zelf uw straat en wijk fijn houden? Doe ook mee.

Wilt u meer weten over zwerfvuil opruimen? Kijk dan op Groningen Schoon Dankzij Mij. Wilt u een geveltuin? Of een boomtuin adopteren? Dat kan via onze website. Op de website Duurzaam Groningen vindt u ideeën voor een groenere tuin of straat. Wilt u graag hulp bij een van deze punten? Bel 14 050.

Toekomst

De gemeente is bezig met een nieuw plan voor het onderhoud van de hele gemeente. Aandacht voor natuur en milieu zijn daarin belangrijk. We willen het plan in de zomer van 2024 af hebben.

Brief aan raad

Over het aanpassen van het onderhoud krijgt de gemeenteraad een brief. In de brief vindt u nog meer informatie.