U bent hier

Omgevingsvisie voor de stad Groningen

De komende jaren komt er veel op ons af. De stad Groningen groeit flink. Over 10-15 jaar is het aantal inwoners misschien wel toegenomen tot 250.000.

Die groei vangen we op in de bestaande stad. Dat is een enorme opgave: in de schaarse ruimte moet veel gebeuren. Het gaat er dan om een goed evenwicht te vinden tussen verschillende functies, belangen, wensen en de kwaliteit van de leefomgeving.

Toekomstvisie voor de stad Groningen

Hoe blijft een snel groeiende stad compact, aantrekkelijk, leefbaar en gezond voor álle inwoners? Als antwoord op die vraag heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie voor de stad Groningen op 26 september 2018 vastgesteld: The Next City. Daarin geeft het gemeentebestuur richting aan de toekomstige ontwikkeling van de stad. Dan gaat het niet alleen om bouwen, maar bijvoorbeeld ook om wonen, verkeer, werken, meehelpen, recreëren, ontmoeten, meedoen en bewegen. Onderwerpen die iedereen in Groningen raken. In de visie staat de Groningse leefkwaliteit centraal.

Samen bouwen

De gemeente heeft de plannen voor de toekomstige ontwikkeling van de stad niet zelf bedacht. Heel veel mensen en organisaties van binnen en buiten Groningen hebben erover gesproken, nagedacht, geschreven, gediscussieerd, erop gereageerd, meegedacht, lezingen bijgewoond, getweet, ideeën aangeleverd en inspraakreacties ingediend. Dat deden zij aan de hand van:

De gemeente bedankt alle inzenders voor hun bijdragen. Zo bouwen we samen aan de toekomst van de stad Groningen.

Kaarten

In de omgevingsvisie zijn kaarten opgenomen die mogelijke toekomstige oplossingen in beeld brengen voor de opgaven waar we als stad voor staan. Hoe gaan we de groei van de stad opvangen? Welke gebieden lenen zich voor werk? Hoe houden we de gemeente leefbaar en aantrekkelijk? Hoe geven we de energietransitie vorm?

Omgevingswet

Elke gemeente moet een omgevingsvisie maken. Dat is een nieuw instrument uit de aankomende Omgevingswet. Die nieuwe wet gaat in op 1 januari 2022. Door de Omgevingswet kan de gemeente straks beter inspelen op initiatieven van bewoners en ondernemers. Minder regels en procedures, meer daadkracht en dynamiek. Met het maken van een omgevingsvisie voor de stad Groningen is de eerste stap nu gezet: The Next City.

Omgevingsvisie in beeld

In de video kunt u kort kennismaken met de omgevingsvisie. The Next City video is also available with English subtitles.

Omgevingsvisie in beeld/The Next City (video - English subtitles)

Meer informatie

Contact

Voor verdere informatie kunt bellen naar 14 050.