Opening OBS Driebond Engelbert

Officiële opening openbare Daltonschool de Driebond Engelbert

17 februari 2023
Nieuws

In het afgelopen jaar is de nieuwe openbare Daltonschool de Driebond Engelbert gerealiseerd aan de Woldjerspoorweg 5b (naast het MFC). Dit ter vervanging van het oude gebouw aan de Engelberterweg, welke niet meer voldoet aan de ruimtelijke en technische eisen voor een school.

Het ontwerp van Vector-i architecten bestaat uit diverse huisjes die perfect aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De nieuwbouw is duurzaam en aardbevingsbestendig. Er is vooral gebruik gemaakt van hout als bouwmateriaal voor de constructie en binnen afwerking en in de gevel zijn nestkasten geplaatst.

Gasloos en energieneutraal

Natuurlijk is het gebouw gasloos en energieneutraal. In hetzelfde ontwerp als de school zijn ook twee kleedruimten gerealiseerd voor VV-Engelbert en is het hoofdveld vervangen voor kunstgras. Om een veilige verkeersomgeving te borgen is er een nieuwe parkeerplaats met inrit vanaf de Woldjerspoorweg gerealiseerd.

Gro up scholenplan

De gemeente Groningen investeert de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. De plannen voor de investeringen in de gebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in het een huisvestingsplan dat “Gro Up, scholenplan gemeente Groningen” heet. Vanwege de aardbevingsproblematiek en het feit dat het schoolgebouw gedateerd is, krijgt De Driebond nieuwe huisvesting. Mede met het oog
op de leefbaarheid in het dorp heeft het schoolbestuur en de gemeente Groningen gekozen om de school in het dorp te behouden.