U bent hier

Nota 'De sociale basis in Groningen'

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat inwoners regelmatig contact onderhouden met buurtgenoten op een manier die bij hun past. Het gaat hierbij om informele en formele contacten tussen mensen, maar ook om contacten met organisaties en in netwerken binnen de Groninger samenleving. Dit noemen wij de sociale basis.

Wij willen ons beleid inrichten op het versterken van deze sociale basis. Zowel daar waar het nodig als daar waar het mogelijk is.

Concept-nota

Met de nota 'De sociale basis in Groningen - Harmoniseren en verder’ brengt de gemeente het beleid van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samen tot één beleid. Dit geharmoniseerde beleid moet de gemeente Groningen vaststellen voor 1 januari 2021. Op hoofdlijnen wijkt het beleid niet af van het gevoerde beleid tot nu toe. In de concept-nota staat hoe we in twee jaar met inwoners en organisaties willen toewerken naar een nieuwe visie.

In de voorbereiding van deze concept-nota is gesproken met zes actieve vrijwilligers die een belangrijke rol spelen in de sociale basis. Daarnaast is er ook gesproken met de Raadscommissie, met Stadadviseert en met de adviesraden Haren en Ten Boer.

Het college van B&W van de gemeente Groningen heeft de concept-nota ‘De sociale basis in Groningen - Harmoniseren en verder’ (pdf 660 kB) op 12 mei 2020 vastgesteld. U kon tot 1 juli 2020 reageren op deze nota.