build-reside iconNoorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

In de Noorderplantsoenbuurt en de Oranjebuurt wordt sinds het voorjaar van 2019 gewerkt aan het energie- en waterleidingnet en de openbare verlichting.

Werkzaamheden

Het gaat om vervanging van de water- en gasleidingen (hoofdleidingen), de elektriciteitskabels en de openbare verlichting. Ook vervangt de aannemer bij de meeste panden de huisaansluitingen: de kabels of leidingen die vanaf de straat naar panden lopen.

Bouwkundige opnames

Firma Jager maakt voor de start en na de afronding van het werk foto’s van de buitenkant van de panden en (een deel) van de bestrating. Met deze bouwkundige opnames kan achteraf worden aangetoond of er wel of geen schade is ontstaan door de werkzaamheden aan het gasnet, en de elektriciteit- en waterleiding.

Zo kunnen eventuele geschillen objectief worden beoordeeld. De gemaakte foto’s worden in een depotakte vastgelegd. Deze depotakte wordt 5 jaar bij de notaris bewaard en niet verder verspreid.

Behoud bomen

De vervanging van de leidingen zou eerst grote gevolgen hebben voor de bomen. Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst op 31 januari 2018 vroegen bewoners aan de gemeente en de nutsbedrijven om de plannen nog eens goed te bekijken en te zoeken naar mogelijkheden om het werk zo uit te voeren dat er minder bomen gekapt hoefden te worden.

Dit is gelukt omdat Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen op sommige plekken kozen voor een ander plan voor de aanleg van hun leidingen. Ook pakt de gemeente Groningen hobbelige voetpaden (door opdruk van boomwortels) minder ingrijpend aan, zodat bomen niet gekapt hoeven te worden.

Veiligheid blijft altijd voorop staan. Als er in de toekomst weer oneffenheden in de stoepen ontstaan, bespreken we oplossingen op maat met direct omwonenden. Maar het uitgangspunt voor het vervangen van de leidingen is om het werk uit te voeren zonder het kappen van de bomen.

Een flink aantal bomen in de buurt is in een minder goede conditie. Deze bomen kunnen geen tientallen jaren meer blijven staan. Over de vraag wanneer en door welke andere soorten deze bomen op termijn vervangen moeten worden, zal in de komende jaren overleg plaatsvinden met buurtbewoners.

Planning en contact

Bewoners hebben een brief thuisgestuurd gekregen. Hierin staat de planning van de werkzaamheden en bij wie bewoners terecht kunnen met vragen, klachten of opmerkingen.

Meer informatie