Nieuwe contracten Huishoudelijke hulp

Nieuwe contracten huishoudelijke hulp

31 augustus 2022
Nieuws

Om de komende jaren te zorgen voor continuïteit in de organisaties die huishoudelijke hulp aanbieden, heeft de gemeente nieuwe contracten afgesloten met vier organisaties. De contracten lopen vijf jaar en gaan 1 januari 2023 in. De keuze voor het werken met vier organisaties, die elk in een eigen gebied gaan werken, is gemaakt omdat de gemeente kwalitatief goede huishoudelijke hulp erg belangrijk vindt. Door het werken met één organisatie per gebied is het voor de organisaties, die het gebied kennen, gemakkelijker om bij ondersteuningsvragen van cliënten gebruik te maken van voorzieningen die al in de buurt aanwezig zijn. 

Organisaties

De organisaties die vanaf 1 januari 2023 de huishoudelijke hulp verzorgen per gebied zijn: Emile Thuiszorg &Tzorg (Centrum/Oude Wijken), AtHomeFirst (West), Thuiszorg Comfort (Oost, incl. Ten Boer) en ZINN (Zuid, incl. Haren).

Samen sterker 

De vier organisaties en hun medewerkers, die in één gebied werken, kennen het gebied en de beschikbare voorzieningen. Ze weten hoe en naar wie ze de cliënt kunnen doorverwijzen. Ook is er nauwe samenwerking met de WIJ-teams in de buurt én met andere partners in de gebiedsteams, zoals WMO Begeleiding, eerstelijnszorg en de was- strijkservice. Dit maakt dat we samen sterker zijn in het gebied. 

Samenleving

Wethouder Eelco Eikenaar: ”Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Het is belangrijk dat inwoners zelf de regie houden en hulp kunnen inschakelen wanneer dat nodig is. Dit kan gemakkelijk via signalen of hulp van een organisatie die het gebied goed kent en daar een netwerk heeft opgebouwd.”

Overgangsfase

De overgangsfase is een zorgvuldig proces. Tot 1 januari 2023 verandert er voor de huidige cliënten niets. De gemeente vindt het belangrijk dat cliënten, ook na 1 januari, de hulp blijven krijgen van degene die nu bij ze thuiskomt. Het is voor medewerkers, die nu werken bij één van de organisaties waar de gemeente mee stopt mogelijk, om over te gaan naar één van de vier gekozen organisaties. Ze krijgen dan een nieuwe werkgever, maar houden dezelfde arbeidsvoorwaarden. Er is dus aandacht voor de inrichting van de huishoudelijke hulp per gebied en de eventuele overgang van huishoudelijk medewerkers naar een nieuwe organisatie. Voor een goed en soepel verloop doet de gemeente dit proces samen met de vier gekozen en oude organisaties huishoudelijke hulp, WIJ Groningen en een bemiddelaar. 

Ondertekening

Op donderdag 8 september om 14.00 uur is de officiële ondertekening van de nieuwe contracten huishoudelijke hulp.