Nieuwbouwregeling aardbevingsbestendig bouwen

De gemeente Groningen adviseert in het algemeen om nieuwe gebouwen aardbevingsbestendig te bouwen, volgens de normen die daarvoor gelden.

De Nieuwbouwregeling maakt - onder voorwaarden - technische en financiële ondersteuning mogelijk.

Nieuwbouwprojecten

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbelasting kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor technische en financiële ondersteuning. De Nieuwbouwregeling is tot stand gekomen onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen. Actuele, inhoudelijke informatie over deze regeling staat op de website van de Nationaal Coördinator Groningen.

Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 9998)

De Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 is een norm (NEN-norm) voor aardbevingsbestendig bouwen. De richtlijn heeft betrekking op nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw.

De NPR wordt met enige regelmaat aangepast aan de nieuwste kennis en inzichten over aardbevingen en aardbevingsbestendig bouwen. Op dit moment is het gebruik van de richtlijn nog vrijwillig. Het is de verwachting dat de richtlijn in de toekomst verplicht onderdeel wordt van het Bouwbesluit. De overheid adviseert om nu al rekening te houden met deze richtlijn.

Meer informatie