U bent hier

Minimaregelingen

Extra's voor mensen met weinig geld en hun kinderen (Kindpakket) die in de gemeente Groningen wonen. Maak er gebruik van. U bespaart er geld mee.

Algemene regelingen

Vergoeding laptop

Gaan uw kinderen voor het eerst naar vmbo, havo of vwo (brugklas)? Dan kunt u voor uw kind met geld van de gemeente een laptop kopen. >>

Stadjerspas

Met de Stadjerpas krijgt u korting op veel activiteiten en artikelen. Dit voordeel is ook voor uw kinderen die thuis wonen. Alleen als zij jonger zijn dan 18 jaar. Meer informatie op Stadjerspas.nl.

Bijzondere bijstand

Geld voor kosten die u moet maken en die u niet kunt betalen. En die u nergens anders vergoed krijgt. >>

Bijstand voor vervanging kapotte apparaten

Geld voor een vervangend apparaat als uw koelkast, wasmachine, televisie, computer of kooktoestel kapot is en u langer dan 5 jaar een laag inkomen hebt. >>

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kunt u de gemeentelijke belastingaanslag niet betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding en hoeft u geen of minder belasting te betalen. >>

Individuele inkomenstoeslag

Hebt u 5 jaar een laag inkomen gehad? Dan hebt u misschien recht op een jaarlijkse extra uitkering. >>

Vergoeding kinderopvang

Een vergoeding voor de kosten van kinderopvang voor mensen met een laag inkomen. >>

Vergoeding schoolfonds (VOS)

Een vergoeding voor de ouderbijdrage aan het schoolfonds voor mensen met schoolgaande kinderen. >>

Vergoeding Voor- en Vroegschoolse Educatie

Vergoeding voor de ouderbijdrage aan het programma 'Spelend leren voor een goede start op de basisschool'. >>

Zorgverzekering voor minima

Minder premie betalen en toch goed verzekerd zijn tegen ziektekosten. >>

Geld voor goed idee

Bijvoorbeeld een inzamelingsactie of een vakantieactiviteit voor kinderen in armoede. >>

Tweedehands fiets (fietsregeling)

Kinderen in gezinnen met een minimuminkomen kunnen een tweedehands fiets aanvragen bij Stichting Leergeld. Welke kinderen komen in aanmerking voor een tweedehands fiets?

Drie voorwaarden:

  • Kinderen tussen 6 en 18 jaar
  • Kinderen die geen fiets hebben
  • Kinderen in gezinnen met een minimuminkomen

Een medewerker van Stichting Leergeld komt bij u langs en kijkt of uw kind aan alle 3 voorwaarden voldoet. Komt uw kind in aanmerking voor een tweedehands fiets, dan stuurt Stichting Leergeld u een brief. Met deze brief kan uw kind een tweedehands fiets afhalen. Het afhaaladres staat in de brief.

Een bijbaan voor uw schoolgaande kind

Opleiding Binn’stad Groningen helpt scholieren van 15 tot 19 jaar die een bijbaan zoeken. Zo werken scholieren aan hun toekomst, zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid. Meer informatie en aanmelding via de website van Opleiding Binn'stad.

Activiteiten en sport

Gratis en voordelige activiteiten voor kinderen en jongeren. >>

Ondersteuning en zorg

Vragen over zorg en hulp. >>