Melding ongewenst verhuurgedrag (studenten)

Ben je student en heb je een klacht over een verhuurder of bemiddelaar? De Groninger Studentenbond (GSB) heeft, samen met de gemeente, het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag (MOV) opgericht. Hier kun je klachten indienen die zijn ontstaan na 1 januari 2019.

Melding ongewenst verhuurgedrag

De gemeente onderzoekt de klacht en kan maatregelen nemen. Een ‘slechte verhuurder’ of ‘slechte bemiddelaar’ kan in het uiterste geval zijn of haar vergunning kwijtraken. Voorafgaand aan het intrekken van een vergunning volgt een handhavingstraject.

Voorbeelden ongewenst gedrag

 • Bedreiging of intimidatie
 • Achterstallig onderhoud of gebreken
 • (Te) hoge huurprijs
 • Borg onterecht ingehouden
 • Discriminatie

Melding

U kunt een melding doen van ongewenst verhuurgedrag.

Juridische hulp

Juridisch advies kun je inwinnen via het Juridisch Loket of de Rechtswinkel Groningen. De gemeente Groningen geeft geen juridisch advies in individuele gevallen.

Ook biedt de Groninger Studentenbond (GSB) hulp:

 • via het Huurteam - voert gratis huurchecks uit en helpt studenten actief om de huur omlaag te brengen;
 • of via het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen - hier kun je naartoe als je denkt dat je te hoge bemiddelingskosten betaalt.

Veelgestelde vragen

Wanneer melden?

Je kunt altijd een melding doen van ongewenst verhuurgedrag. Als je twijfelt over de melding of de gedraging, kun je dit aangeven. De gemeente Groningen beoordeelt elke melding en neemt contact op met de melder over het vervolg van de melding.

Wat gebeurt er precies met mijn melding?

Als je een melding maakt wordt deze doorgestuurd naar het Team Kamerverhuur van de gemeente Groningen. Daar wordt je melding geregistreerd. Ook controleert het team of je huisbaas en het pand de de benodigde vergunningen hebben. Dan wordt je melding gecontroleerd en beoordeeld. In sommige gevallen is de melding duidelijk genoeg en wordt deze geregistreerd als dossiervorming voor mogelijk toekomst onderzoek. In andere gevallen is er meer informatie nodig. Dan vraagt de gemeente Groningen jou om deze informatie te geven. Voordat de gemeente Groningen tot handhaving over gaat, gaat hier een traject van hoor en wederhoor aan vooraf.

Blijf ik anoniem?

Voordat de gemeente Groningen contact opneemt met jouw huisbaas, wordt dit eerst met jou besproken. De gemeente zal je naam niet noemen. Je zult altijd anoniem blijven en de gemeente spreekt alleen over een 'klager' of 'klagers'.

Wat is 'goed verhuurderschap'?

'Goed verhuurderschap' is een omvangrijk begrip waarvoor geen vaste definitie is. Het komt er op neer dat de verhuurder (of bemiddelaar) zich goed gedraagt naar de huurders. Wel zijn er een aantal zaken die op 'slecht verhuurderschap' kunnen duiden, zoals:

 • (herhaaldelijk) een te hoge huurprijs vragen
 • de gang naar de huurcommissie bemoeilijken of onmogelijk maken
 • uitspraken van de huurcommissie niet opvolgen
 • huurders intimideren en bedreigen
 • slecht onderhoud aan het pand
 • fysiek geweld
Ik heb een probleem met mijn verhuurder, wat kan de gemeente Groningen voor mij doen?

De gemeente Groningen geeft géén juridisch advies. De gemeente kijkt alleen naar de handhaving van de verhuurdersvergunning wanneer er sprake is van ongewenst verhuurgedrag.

Probeer het probleem altijd zelf op te lossen. Als je juridische hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met het Huurteam van de Groninger Studentenbond of anderen instanties. De gemeente Groningen bemiddelt niet bij problemen tussen huurder en verhuurder.

Ik ben verhuisd. Kan ik alsnog een melding doen?

Meldingen zijn altijd welkom, het liefst wanneer je nog in het betreffende pand woont. Maar soms gebeurt het dat een melder zich hier niet prettig of zelfs onveilig bij voelt. In dat geval kun je een melding maken als je verhuisd bent. Soms helpt dat voor de dossiervorming en kunnen gedragingen in de toekomst voor de huurders na jou worden voorkomen. Als je een melding doet wanneer je de woning verlaten hebt, wordt deze ook behandeld. Wel kan het zijn dat de mogelijkheden veranderen: de medewerkers van het Team Kamerverhuur bespreken dit met jou.

Ik ben huurder van een studentenpand. Hoe kan ik weten of mijn verhuurder een verhuurdersvergunning heeft?

Je kunt de verhuurder vragen naar zijn vergunning. Voor alle zekerheid kun je contact met ons opnemen.

Hoe weet ik of een pand de benodigde vergunning heeft?

Op het overzicht van alle omzettingsvergunningen (pdf 1,3 MB) zie je zelf gemakkelijk of op het pand een omzettingsvergunning zit. Je kunt ook de pandeigenaar vragen om deze vergunning.

Er wordt een kamer aangeboden op internet. Hoe kom ik erachter of de aanbieder zijn vergunningen in orde heeft?

Je kunt de verhuurder vragen naar zijn vergunningen. Voor alle zekerheid kun je contact met ons opnemen.

Contact

Gemeente Groningen
Telefoon: 14 050
E-mail: kamerverhuur@groningen.nl