Melding huwelijk of partnerschap

Wilt u een huwelijk of partnerschap sluiten? Dan moet u ruim van tevoren een melding doen bij de gemeente.

Bepaal eerst waar en hoe u straks wilt trouwen of een partnerschap wilt aangaan.

Zonder ceremonie

Met ceremonie op een trouwlocatie

Meer informatie

Verschil tussen huwelijk en partnerschap

Er zijn weinig verschillen tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap. De belangrijkste verschillen:

  • Een huwelijk kan alleen worden beëindigd door de rechter. Bij een partnerschap kan dat alleen met een verklaring van een advocaat of notaris. Dat kan alleen als u dat allebei goed vindt en als er geen minderjarige kinderen zijn.
  • In veel landen wordt een geregistreerd partnerschap niet officieel erkend. Woont u in het buitenland of hebt u plannen om te emigreren, dan biedt een huwelijk meer zekerheid.

Over de verschillen en overeenkomsten tussen trouwen, een geregistreerd partnerschap of andere samenlevingsvormen, bijvoorbeeld het samenlevingscontract, staat veel meer op rijksoverheid.nl

In gemeenschap van goederen of onder voorwaarden trouwen

Als u gaat trouwen of een partnerschap sluit kunt u kiezen uit:

  • Trouwen in gemeenschap van goederen
  • Trouwen onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Als u geen keuze maakt, trouwt u automatisch in een 'beperkte gemeenschap van goederen'.

Regel deze keuze dus vóóraf bij de notaris. Kijk voor meer informatie op notaris.nl

Waar hebt u recht op als u trouwt in gemeenschap van goederen?

Lees de regels die sinds 2018 gelden.

Trouwen in het buitenland

Als u in het buitenland gaat trouwen, moet u in sommige landen een 'Verklaring van huwelijksbevoegdheid' hebben. Woont u niet meer in Nederland? Dan krijgt u deze verklaring van de laatste gemeente waar u in Nederland hebt gewoond. Is dat de gemeente Groningen? Gebruik dan het contactformulier om een bericht te sturen. De gemeente neemt dan contact met u op. Wat u precies moet inleveren, is namelijk per persoon verschillend. Het hangt af van uw burgerlijke staat.

Trouwen met een buitenlander

Als u een huwelijk/partnerschap wilt aangaan met een buitenlander, moet u in sommige gevallen een verklaring geen schijnhuwelijk afleggen aan het loket.

Daarmee verklaart u dat u niet trouwt of een partnerschap sluit met als doel om verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen.

Deze verklaring is niet nodig als het een nationaliteit betreft van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland, of bij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (asiel of regulier).

Legaliseren buitenlandse documenten

Neem een paar maanden vóór de datum van uw huwelijk of partnerschap contact op met de gemeente als u één van de volgende dingen op tijd wilt regelen. Hoe? Bel 14 050

  • U hebt een buitenlandse geboorteakte, die nog niet is ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.
  • De ontbinding van uw (buitenlandse) huwelijk of partnerschap is nog niet doorgegeven aan de gemeente.
  • U woont nog maar kort in Nederland. Er moet nog een 'Verklaring van ongehuwd zijn' uit het buitenland komen.

Let op! Het legaliseren van buitenlandse documenten kan lang duren.

Meer informatie over dit onderwerp staat op de website rijksoverheid.nl