Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde wil een aanvraag indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een luchthavenbesluit.

Luchthavenbesluit

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu beoordeelt deze aanvraag en neemt hierover een besluit.

Een luchthavenbesluit legt het gebruik van een luchthaven door het luchtverkeer vast in regels en grenswaarden en het is nodig om een luchthaven te kunnen exploiteren.

Meer informatie