inspiratiebeeld Eikenlaan in Groningen

Leidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte Groningen wint Global Architecture & Design Award 2022

14 juli 2022
Nieuws

De ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte ‘Nieuwe Ruimte’ van de gemeente Groningen heeft de Global Architecture & Design Award 2022 van platform Rethinking The Future gewonnen in de categorie ‘Urban Design’ (concept).

De Leidraad is binnen de gemeente Groningen een inspiratiedocument dat als handleiding dient voor toekomstige projecten. Het is een beeldend product waar met foto’s, profielen, 3D-beelden en korte toelichtingen een veranderende openbare ruimte in beeld wordt gebracht. Handig, functioneel en richtinggevend voor de vele professionals die werken aan de openbare ruimte. Tegelijk ook het beginpunt voor het gesprek met de inwoners over een andere inrichting van de straat.

De Leidraad brengt in beeld hoe een openbare ruimte met meer ruimte voor ontmoeting, voetgangers en fietsers, groen eruitziet. De Leidraad doet dat voor de verschillende typen straten, gebieden en wijken in Groningen. Als zodanig geeft de Leidraad een inspirerende doorkijk om op een andere manier te kijken naar de stad. De Leidraad introduceert daarvoor de 10 dimensies voor de straat. Waarbij mobiliteit niet langer maatgevend is, maar toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en cultuurhistorie samen de straat maken.

De ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte is in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Groningen opgesteld door landschapsarchitectenbureau Felixx, samen met Goudappel, Stipo en professor Marco te Brömmelstroet.