Leerlingenvervoer aanvragen - voormalige gemeente Ten Boer

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen. Bent u inwoner van de voormalige gemeente Ten Boer dan leest u hieronder wat u moet doen.

Algemeen

In de 'Verordening Leerlingenvervoer' van de voormalige gemeente Ten Boer staat wanneer u een vergoeding kunt krijgen. Dit kan een (gedeeltelijke) onkostenvergoeding zijn. In plaats van een vergoeding in geld kunnen kinderen in sommige situaties ook een Openbaar Vervoerkaart krijgen van de gemeente, of gebruik maken van aangepast vervoer, zoals een busje.

Of u recht hebt op een vergoeding hangt van een aantal zaken af. Zo wordt gekeken naar de afstand tussen huis en de 'dichtstbijzijnde toegankelijke school'. De leeftijd van uw kind kan van belang zijn. Ook wordt gekeken naar wat u zelf kunt doen om uw kind naar school te brengen. Soms vraagt de gemeente een advies van deskundigen, bijvoorbeeld een arts.

Aanvragen

Schooljaar 2019/2020

Als u voor 16 juni een aanvraag doet, ontvangt u voor het begin van het nieuwe schooljaar een beslissing. Doet u de aanvraag tijdens het schooljaar, dan wordt er binnen 8 weken een beslissing genomen.

Hoe het werkt

Afstand tot school

Een van de belangrijkste regels is de afstand van huis naar school. Op welke afstand de grens ligt, hangt af van de schoolsoort waar uw kind naar toe gaat:

  • Voor het basisonderwijs: 6 kilometer of meer.
  • Voor het speciaal onderwijs: 2 kilometer of meer.
  • Voor het voortgezet speciaal onderwijs: 4 kilometer of meer.

Woont u dichter bij de school, dan krijgt u geen vergoeding. De afstand wordt gemeten naar de 'dichtstbijzijnde toegankelijke school'. Daarom kan het zijn dat de gemeente u vraagt waarom uw kind naar de gekozen school gaat. Om uit te leggen wat een 'dichtstbijzijnde toegankelijk school' is, enkele voorbeelden:

  • Voorbeeld 1. U stuurt uw kind naar een openbare basisschool aan de andere kant van de stad, omdat u de school zo gezellig vindt. Maar vlak bij uw huis is ook een openbare basisschool. Dan krijgt u geen vergoeding, omdat er een 'toegankelijke school' dicht in de buurt is.
  • Voorbeeld 2. Uw kind heeft een handicap en moet naar een speciale school in een andere gemeente. Bij u in de buurt zijn alleen 'gewone' basisscholen. De 'dichtstbijzijnde toegankelijke school' voor uw kind staat dan in de andere gemeente en u kunt in aanmerking komen voor een vergoeding.

Meer regels

Er bestaan verschillende soorten vergoedingen. Als u uw kind zelf naar school brengt, kunt u een vergoeding in geld krijgen. Of u en uw kind krijgen een buskaart, zodat u uw kind met het openbaar vervoer naar school kunt brengen. Als uw kind zonder begeleiding met de bus kan reizen, krijgt alleen het kind een buskaart.

In bijzondere gevallen kan het zijn dat aangepast vervoer wordt toegekend. Bijvoorbeeld als een kind in een rolstoel zit en is aangewezen op speciaal vervoer. Ook als de reistijd met het openbaar vervoer langer dan een uur is, kan het zijn dat aangepast vervoer wordt ingezet.

Eigen bijdrage

Soms wordt een eigen bijdrage van u gevraagd. De eigen bijdrage wordt afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden.

Folder

Lees uitgebreide informatie in de folder leerlingenvervoer (pdf 34 MB)

Contact

Gemeente Groningen
Afdeling Leerlingzaken  
Antwoordnummer 649  
9700 WB  GRONINGEN   
Telefoon 14 050 (zonder netnummer) of 050 367 6192
E-mail: leerlingenvervoer@groningen.nl