Leerlingenvervoer aanvragen - voormalige gemeente Haren

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen. Bent u inwoner van de voormalige gemeente Haren dan leest u hieronder wat u moet doen.

Hoe het werkt

Voor leerlingenvervoer komen leerlingen in aanmerking die:

  • door hun levensovertuiging een school voor primair onderwijs bezoeken die verder ligt dan de kilometergrens;
  • door hun handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen;
  • naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaan.

Of uw kind recht heeft op vervoer hangt af van de afstand tussen huis en school. Ook hangt het af van het soort onderwijs.

Eigen bijdrage

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs  kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat de kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen. Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is, dan kan de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u vragen.

Vormen van vervoer

Er zijn verschillende mogelijkheden voor leerlingenvervoer:

  • Uw kind krijgt een abonnement voor het openbaar vervoer (eventueel ook voor de begeleider).
  • Uw kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer).
  • U krijgt een vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind (bijvoorbeeld met de auto).

Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden kan ook.

Wat moet ik doen?

U doet de aanvraag bij de gemeente. Dat moet elk schooljaar opnieuw.

Schooljaar 2019/2020

Schooljaar 2018/2019

De gemeente zal de aanvraag toetsen aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen 8 weken moet de gemeente een besluit nemen. U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking staat of u recht hebt op vervoer en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.

Wat moet ik meenemen/sturen?

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier leerlingenvervoer.
  • Daarbij voegt u een kopie/scan van de inkomensverklaring (van beide ouders) waarop het gecorrigeerd verzamelinkomen staat. Dit formulier is telefonisch op te vragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800-0543. U moet uw burgerservicenummer ingeven, dus houdt deze bij de hand. Dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken.
  • Bij de aanvraag hoort een ingevulde vervoersverklaring van de directie van de school van uw kind.
  • Ook de aanvullende informatie van bijvoorbeeld behandelende artsen, hulpverleners of andere instanties kan van belang zijn om te bepalen van welke vorm van leerlingenvervoer uw kind gebruik kan maken.

Contact

Gemeente Groningen
Afdeling Leerlingzaken  
Antwoordnummer 649  
9700 WB  GRONINGEN   
Telefoon 14 050 (zonder netnummer) of 050 367 6192
E-mail: leerlingenvervoer@groningen.nl