lachgas.jpg

Lachgascilinders? Lever ze in bij het afvalbrengstation

27 september 2023
Nieuws

Lege lachgascilinders kunnen sinds kort worden ingeleverd bij de gemeentelijke afvalbrengstations aan de Duinkerkenstraat en de Elektronstraat. Tot die maatregel is besloten, omdat er de laatste maanden gascilinders in het gewone huisvuil zijn aangetroffen.

Hebt u zelf één of meer lege lachgascilinders?

Breng ze naar het afvalbrengstation en neem uw Huisvuilpas mee. Op de vraag wat u komt brengen, zegt u: klein chemisch afval. Dat is een gratis afvalstroom, ofwel: dit gaat niet ten koste van uw vier gratis beurten voor grofvuil. Nadat de slagboom is opengegaan geeft u de cilinders af aan de balie voor klein chemisch afval. Er worden geen vragen gesteld, er wordt niets geregistreerd.

Hebt u een lachgascilinder op straat aangetroffen?

Dan kunt u twee dingen doen. U kunt een melding maken bij de gemeente, dan ruimen wij het op. U kunt de cilinder ook zelf naar het afvalbrengstation brengen (Huisvuilpas niet vergeten!). Ook dan geldt: er worden geen vragen gesteld, er wordt niets geregistreerd.

Voorkom ongelukken

Lachgas valt sinds begin 2023 onder de opiumwet. De cilinders waarin lachgas wordt bewaard, worden sindsdien regelmatig in het afval aangetroffen. Dit is NIET de bedoeling. In extreme gevallen kunnen de cilinders namelijk exploderen, bijvoorbeeld als ze in een verbrandingsoven terecht komen of in een vuilnisauto worden samengeperst. Dit heeft elders in het land al tot ernstige ongelukken geleid. Voorkom daarom in alle gevallen dat lachgascilinders bij het gewone afval of in het milieu terecht komen.