Impressie van het nieuwe gebouw van VRIJDAG

Kunstencentrum VRIJDAG krijgt een nieuw huis

01 februari 2024
Nieuws

Kunstencentrum VRIJDAG zet zich in voor de amateurkunst in Groningen. Verdeeld over drie plekken in de stad bieden ze cursussen en workshops aan. De wens is om de drie locaties samen te brengen in een pand. Dat gaat nu gebeuren. Beeldende kunst, muziek en theater komen samen aan de Sint Jansstraat, naast het Forum. Projectmanager van de gemeente Groningen Erwin Kloen weet alles over dit project. “We zijn hier heel blij mee, dit is het laatste stukje van de oostzijde van de Grote Markt dat we nog moesten aanpakken. Dit maakt het gebied echt af.”

Sloop 

Het complete bouwblok tussen de Nieuwe Markt, Sint Jansstraat, Schoolstraat en de Popkenstraat wordt door de gemeente aangepakt. “Een deel van die panden zijn rijksmonumenten, die zullen worden verbouwd en verduurzaamd”, vertelt Erwin. “Andere panden worden gesloopt. De nieuwe gebouwen die daarvoor in de plaats komen voldoen qua duurzaamheid aan de eisen van deze tijd. Er komen ook een aantal commerciële functies en drie appartementen aan de Nieuwe Markt, maar de hoofdhuurder wordt kunstencentrum VRIJDAG.”

VRIJDAG

In het nieuwe gebouw van VRIJDAG komen ateliers en studio’s, maar ook een theaterzaal en een akoestische zaal. “We hebben nauw contact met VRIJDAG over de nieuwe ruimtes. De manier van lesgeven is veranderd. Vroeger werd er meer een-op-een lesgegeven maar tegenwoordig gebeurt dat vaker klassikaal. Dat kan niet in kleine lokaaltjes. Vanaf 2017 zijn we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om dit aan te passen.”

Gebouw

De gemeente heeft meerdere opties bekeken en doorgerekend. Erwin: “We hebben berekend wat het zou kosten om de huidige locaties te verduurzamen en geschikt te maken voor de nieuwe manier van lesgeven. Dat kwam qua kosten ongeveer op hetzelfde neer als nieuwbouw. We hebben toen gekozen voor deze mooie plek naast het Forum. De functies van het Forum en VRIJDAG sluiten heel mooi op elkaar aan. Ze versterken elkaar. Toen alle vergunningen waren verleend zijn we begin dit jaar begonnen met de sloop.” 

Groen

Mooie elementen uit het oude gebouw, zoals de marmeren traptreden en het houtwerk uit de muziekzaal, worden in het nieuwe gebouw teruggeplaatst. De boom op de binnenplaats, die helaas gekapt moest worden, wordt gecompenseerd op een andere plek in het centrum. Daarnaast komt er op de binnenplaats van de nieuwbouw weer een boom terug. Ook worden er groene daken gelegd van sedum. “En er komen nestkasten in de gevels”, vertelt Erwin. “Die zijn voor huismussen en gierzwaluwen. En ook de vleermuizen krijgen een mooi nieuw onderkomen! Begin 2027 kunnen alle nieuwe gebruikers van het nieuwe pand genieten.”