Kindcentrum Ten Boer

Het projectteam kindcentrum Ten Boer is druk bezig met de voorbereidingen zodat later dit jaar de bouw van een nieuw kindcentrum in Ten Boer kan starten.

Dit kindcentrum biedt straks huisvesting aan de scholen OBS De Huifkar, CBS De Fontein en kinderopvang Kids2b. Ook het sociaal team WIJ ten Boer (voormalig De Deel) krijgt een spreekruimte in het gebouw. Het wordt gebouwd op een plek die tot nu toe vrijwel onbebouwd is. Dat betekent dat voor omwonenden en omliggende bedrijven er veranderingen in hun directe omgeving zullen plaatsvinden. De gemeente heeft al in een vroegtijdig stadium de omgeving betrokken bij de planvorming.

Start voorbereidende werkzaamheden kindcentrum na zomervakantie

Het projectteam Kindcentrum Ten Boer is druk bezig met de voorbereidingen voor de eerste paal van het nieuwe kindcentrum. Medio augustus - na de bouwvak -  starten de voorbereidende werkzaamheden. De verwachting is dat de bouw van het nieuwe kindcentrum dan medio oktober kan starten.

Na de bouwvak start de sloop van de kantine Kaakheem. Hiervoor in de plaats komt er tijdelijke huisvesting in de vorm van een bouwkeet en opslagcontainer en zal de skeeler- en ijsbaan worden vernieuwd en ingekort.  Enkele omliggende bomen en struiken worden gerooid. Eveneens vinden de  werkzaamheden plaats voor het bouwrijp maken van de kavel voor de nieuwbouw. Met het ontgraven van de bouwput zullen ook  de archeologische werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden duren tot oktober.

Start werkzaamheden

In oktober start de bouw van het kindcentrum. Dit duurt ca. een jaar. In de periode oktober 2019 tot oktober 2020 wordt er vervolgens ook gewerkt aan de bouw van het nieuwe clubhuis Kaakheem, de diverse aanpassingen voor de verkeersstromen voor de Sportlaan, de Riekele Prinsstraat en de  aanpassing van de vrachtwagenparkeerplaats.

Archeologie

Aannemer Sjouke Dijkstra is inmiddels gecontracteerd en zal alle grondwerken en aanpassingen voor de skeelerbaan gaan uitvoeren. Hieronder valt ook archeologie. Met deze aannemer en de betrokken scholen en de kinderopvang wordt gezamenlijk een programma ontwikkeld waarbij leerlingen en ook omgeving  op een of andere manier kennis kan maken met deze archeologie.
 
De gemeente Groningen is opdrachtgever voor de bouw van dit nieuwe kindcentrum. De vergunningen hiervoor zijn verleend, deels nog in de periode van de voormalige gemeente Ten Boer. De werkzaamheden zijn onderdeel van de versterkingsopgave in onze provincie en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ‘Kansrijk Groningen’.

Nieuw kindcentrum

Het kindcentrum biedt straks huisvesting aan de scholen OBS De Huifkar, CBS De Fontein en kinderopvang Kids2b. Ook het sociaal team WIJ Ten Boer (voormalig De Deel) krijgt een spreekruimte in het gebouw. Het wordt gebouwd op een plek die tot nu toe vrijwel onbebouwd is. Dat betekent dat er voor omwonenden en omliggende bedrijven veranderingen in hun directe omgeving zullen plaatsvinden. Het nieuwe gebouw krijgt hoogtes in vooral één en twee bouwlagen. Langs de Sportlaan komt een bomenrij om het zicht zoveel mogelijk af te schermen tussen het kindcentrum en de woningen.

Gewijzigde verkeerssituatie

Voor wat betreft de verkeersveiligheid en het aantal benodigde parkeerplaatsen, vindt ter hoogte van het kindcentrum een herinrichting plaats van een deel van de Riekele Prinsstraat en de Sportlaan.
De naastgelegen vrachtwagenparkeerplaats wordt verkleind tot maximaal 5 parkeerplaatsen en krijgt een eigen ontsluiting aan de Bedrijvenweg. De Riekele Prinsstraat zal ter hoogte van het kindcentrum worden gewijzigd in een schoolomgeving waarbij kort parkeren voorop staat en de auto te gast is. De rijrichting wordt gewijzigd naar een éénrichtingsverkeer situatie. Het is dan niet meer mogelijk van vanaf de Nijverheidsweg de Riekele Prinsstraat in te rijden.

IJsvereniging en skeelerbaan

Door de bouw van het kindcentrum moet het gebouw van de IJsvereniging Kaakheem worden verplaatst. Er komt hiervoor een nieuw gebouw direct naast het terrein van de school aan de Sportlaan. De ijs- en skeelerbaan wordt ingekort, maar behoudt de minimale omtrek van 330 meter. Ook wordt de baan gerenoveerd, inclusief een nieuwe toplaag en een verbreding aan de lange zijden.

Gerenoveerd fietspad

Het bestaande fietspad wordt gerenoveerd en voorzien van rood asfalt. De doorsteek naar de Standwerker zal worden verbreed en ook worden voorzien van rood asfalt. De bestaande parkeerplaats zal ter hoogte van het fietspad worden heringericht met een duidelijke fietsparkeerplaats en groene plantvakken met lage heesters en bomen.

Meer informatie