Kindcentrum Ten Boer

De bouw van het nieuwe kindcentrum Ten Boer vordert gestaag. De verwachting is dat dit nieuwe complex volgens planning in oktober 2020 gereed zal zijn. 

Dit kindcentrum biedt straks huisvesting aan de scholen OBS De Huifkar, CBS De Fontein en kinderopvang Kids2b. Ook het sociaal team WIJ ten Boer (voormalig De Deel) krijgt een spreekruimte in het gebouw. Het wordt gebouwd op een plek die tot nu toe vrijwel onbebouwd was. Dat betekent dat voor omwonenden en omliggende bedrijven er veranderingen in hun directe omgeving zullen plaatsvinden. De gemeente heeft al in een vroegtijdig stadium de omgeving betrokken bij de planvorming.

Nieuwbouw Kindcentrum Ten Boer

Wethouder Carine Bloemhoff heeft woensdag 16 oktober 2019 samen met enkele kinderen in Ten Boer de start voor de bouw van het Kindcentrum gegeven.

Dit nieuwe scholencomplex biedt straks huisvesting aan voor de scholen OBS de Huifkar, CBS de Fontein en de kinderopvang Kids2B. De verwachting is dat het nieuwe complex eind 2020 klaar zal zijn.

De voormalige gemeente Ten Boer heeft in 2018 besloten om de nieuwbouw te realiseren  tegenover de skeelerbaan in Ten Boer. Een prachtig plek met voldoende ruimte, groen en sportvoorzieningen in de nabijheid. Het nieuwe gebouw krijgt hoogtes in vooral één en twee bouwlagen. Langs de Sportlaan komt een bomenrij om het zicht zoveel mogelijk af te schermen tussen het kindcentrum en de woningen

In het afgelopen twee jaar is er door alle betrokken partijen en gebruikers heel hard gewerkt om dit moment mogelijk te maken. Ook de directe omgeving en bedrijven zijn bij dit proces betrokken.

Schatkist

Aannemers Dijkstra Draisma en BAM zijn verantwoordelijk voor de nieuwbouw. De archeologische opgraving die hier net is afgerond heeft veel informatie opgeleverd over de geschiedenis van Ten Boer en deze plek. Om volgende generaties ook zo’n prachtige opgraving te gunnen, hebben de gebruikers van nu, de kinderen, een momentopname vastgelegd in de vorm van tekeningen, gedichten en andere kunstwerken.
De kunstwerken zullen ze samen met de wethouder in een schatkist doen; welke op een later moment wordt ingemetseld in de school, zo dat de toekomstige archeologen informatie hebben hoe wij nu leven. Dit is onderdeel van de starthandeling voor de nieuwbouw van ‘hun’ Kindcentrum.  

Versterkingsopgave

De gemeente Groningen is opdrachtgever voor de bouw van dit nieuwe kindcentrum. De vergunningen hiervoor zijn verleend, deels nog in de periode van de voormalige gemeente Ten Boer. De werkzaamheden zijn onderdeel van de versterkingsopgave in onze provincie en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ‘Kansrijk Groningen’.

Archeologie

Aannemer Sjouke Dijkstra voert alle grondwerken en aanpassingen voor de skeelerbaan uit. Hieronder valt ook archeologie. Met deze aannemer en de betrokken scholen en de kinderopvang wordt gezamenlijk een programma ontwikkeld waarbij leerlingen en ook omgeving  op een of andere manier kennis kan maken met deze archeologie.

Donderdag 12 en vrijdag 13 september 2019 hebben archeologen hulp gekregen van leerlingen van CBS De Fontein en OBS De Huifkar bij de archeologische opgraving aan de Riekele Prinsstraat in Ten Boer. De opgraving betrof een middeleeuwse huiswierde, een eenvoudig boerenerf, die in de 10e en 11e eeuw na Christus bewoond werd. MUG Ingenieursbureau heeft deze archeologische opgraving in opdracht van de gemeente Groningen uitgevoerd.

Vindingrijkheid
Leerlingen van groep 5 t/m 8 kregen op de opgravingslocatie uitleg over wat archeologie nou eigenlijk is, wat er gebeurde tijdens een archeologische opgraving en hoe sporen uit het verleden te herkennen zijn aan de hand van vondstmateriaal. De archeologen rekenden op de vindingrijkheid van de basisschoolleerlingen bij de opdracht om alle vondsten te verzamelen uit de uitgegraven grond, al dan niet met behulp van een metaaldetector. Deze vondsten - zoals bijvoorbeeld aardewerk, dierlijk botmateriaal, natuursteen en metaal - namen ze mee naar school. Daar werden de vondsten gewassen en gesplitst in vondst-categorieën. Naar eigen inzicht en met een flinke dosis creativiteit maakten de leerlingen vervolgens van een bijzondere of leuke vondst een tekening, schrijven ze er een gedicht of verhaal over of maakten ze een stripverhaal over de historische vindplaats. Bij kinderopvang Kids2b werd spelenderwijs aandacht besteed aan archeologie. Met klei uit de opgraving gingen de kinderen onder begeleiding potjes en beeldjes maken.

Basisschoolleerlingen schrijven geschiedenis over geschiedenis
Bijzonder aan deze opdracht voor de leerlingen was niet alleen het zelf zoeken naar onontdekte ‘schatten’ op de opgravingslocatie. Het meest bijzonder was toch wel dat alle documenten - en daarmee ook alle door de leerlingen gemaakte tekeningen, gedichten en verhalen - toegevoegd zijn aan het officiële rapport van de archeologen van MUG Ingenieursbureau. Dit rapport wordt overhandigd aan de verschillende overheden. Een primeur voor gemeente Groningen, want zoiets is in Nederland nog niet eerder gedaan.

Gewijzigde verkeerssituatie

Voor wat betreft de verkeersveiligheid en het aantal benodigde parkeerplaatsen, vindt ter hoogte van het kindcentrum een herinrichting plaats van een deel van de Riekele Prinsstraat en de Sportlaan.
De naastgelegen vrachtwagenparkeerplaats wordt verkleind tot maximaal 5 parkeerplaatsen en krijgt een eigen ontsluiting aan de Bedrijvenweg. De Riekele Prinsstraat zal ter hoogte van het kindcentrum worden gewijzigd in een schoolomgeving waarbij kort parkeren voorop staat en de auto te gast is. De rijrichting wordt gewijzigd naar een éénrichtingsverkeer situatie. Het is dan niet meer mogelijk van vanaf de Nijverheidsweg de Riekele Prinsstraat in te rijden.

IJsvereniging en skeelerbaan

Door de bouw van het kindcentrum moet het gebouw van de IJsvereniging Kaakheem worden verplaatst. Er komt hiervoor een nieuw gebouw direct naast het terrein van de school aan de Sportlaan. De ijs- en skeelerbaan wordt ingekort, maar behoudt de minimale omtrek van 330 meter. Ook wordt de baan gerenoveerd, inclusief een nieuwe toplaag en een verbreding aan de lange zijden.

Gerenoveerd fietspad

Het bestaande fietspad wordt gerenoveerd en voorzien van rood asfalt. De doorsteek naar de Standwerker zal worden verbreed en ook worden voorzien van rood asfalt. De bestaande parkeerplaats zal ter hoogte van het fietspad worden heringericht met een duidelijke fietsparkeerplaats en groene plantvakken met lage heesters en bomen.

Meer informatie