Kind en opgroeien

Hebt u kinderen en een laag inkomen? Maak dan gebruik van de extra's voor uw kinderen.

Algemene vergoedingen

Kinderfietsen

Heeft uw kind geen fiets? En hebt u een minimum inkomen? Dan kunt u voor uw kind (6 tot 12 jaar) een fiets aanvragen. Doe een aanvraag! | Leergeld Groningen en omstreken

Kinderopvangtoeslag Belastingdienst

Werkt u of volgt u een traject of een studie? Dan hebt u misschien recht op kinderopvangtoeslag. Vraag de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Of ga voor meer informatie naar het WIJ-team bij u in de buurt.

Ontvangt u al kinderopvangtoeslag? Dan is het belangrijk dat u uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag regelmatig controleert. Geef wijzigingen in uw situatie meteen door via Mijn toeslagen  of via de app Kinderopvangtoeslag. Want veranderingen in uw situatie hebben invloed op de toeslag waar u maandelijks recht op hebt. Bijvoorbeeld een verandering in uw inkomen of het aantal uren opvang dat u afneemt.

Stichting Leergeld

Kunt u de schoolkosten van uw kind op de basisschool of het voortgezet onderwijs niet betalen? Of de kosten van een MBO - opleiding? Dan kunt u hiervoor zelf een vergoeding aanvragen bij Stichting Leergeld. U kunt ook een vergoeding aanvragen voor de kosten van sport, zwemles, muzieklessen of een hobby. Of voor een tweedehands fiets en gymkleding voor school. Ga voor meer informatie naar het WIJ-team bij u in de buurt.

Extra kinderbijslag bij intensieve zorg

Soms kunt u een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen als uw kind intensieve zorg nodig heeft en thuis woont. U kunt dit bedrag krijgen als er een heel jaar (van 1 januari tot en met 31 december) dubbele kinderbijslag is betaald omdat uw kind intensieve zorg nodig heeft. Het extra bedrag wordt 1 keer per jaar betaald. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie.

Sporten met Bslim en jeugdteams

Sporten voor uw kinderen hoeft geen geld te kosten. In veel wijken zijn gratis sportactiviteiten. B-Slim organiseert gratis sportactiviteiten voor kinderen. Dat doen ze in Ten Boer en in de wijken Lewenborg, Beijum, Oosterpark, Corpus den Hoorn, De Wijert, Hoogkerk, Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen, Indische Buurt en De Hoogte.

Ook de jeugdteams van WIJ Groningen organiseren activiteiten voor kinderen uit alle wijken. Ga voor meer informatie naar Sport050, Check050 of ga naar het WIJ-team bij u in de buurt.

De Jonge Onderzoekers

Kinderen en jongeren (van 8 t/m 17 jaar) die techniek en wetenschap leuk vinden, kunnen terecht bij de Jonge Onderzoekers Groningen. Tijdens workshops (ook in de vakantie) leren kinderen bijvoorbeeld een radio bouwen, een mooie game of website bouwen of maskers en tassen maken.

Technisch & Creatief Jeugdcentrum

Houdt uw kind van computers of van elektronica en mechanica? Of wil uw kind meer leren over fotografie of het mixen van muziek? Bekijk dan de website Technisch & Creatief Jeugdcentrum (Stichting SCN).

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil uw kind (van 4 t/m 17 jaar) graag lid worden van een sportclub? Of wil uw kind meedoen aan activiteiten zoals muziek, theater, dans, of tekenen? Maar hebt u daar zelf geen geld voor? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan een lidmaatschap of lesgeld vergoeden. Ook sportkleding, materialen en instrumenten kunnen vergoed worden. U kunt een aanvraag doen voor een bijdrage van maximaal € 250,- (sport) of  € 450,- (cultuur) per kind per jaar. Aanvragen kan alleen via een tussenpersoon. Bijvoorbeeld een onderwijzer op school of iemand van het WIJ-team bij u in de buurt.

Jongerenwinkel

Je kunt bij Jimmy's Jongerenwinkel altijd binnenlopen...

  • Als je een vraag hebt over geldzaken, school...met al je vragen kun je bij ons terecht!
  • Als je een leuk idee hebt, zoals een filmavond of een jamsessie houden, is Jimmy's de plek waar je dit kunt doen, de vrijwilligers en stagiaires vinden het leuk om je erbij te helpen!
  • Maar ook als je gewoon lekker wilt chillen.

Vergoeding kinderopvang gemeente

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? En hebt u een laag inkomen en woont u in de voormalige gemeente Groningen? Of bent u een alleenstaande ouder die studeert t/m MBO4? Vraag dan geld voor de kinderopvang aan bij de gemeente.

Dit kan naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Hoeveel geld/vergoeding u krijgt hangt af van uw inkomen. Of ga voor meer informatie naar het WIJ-team bij u in de buurt.

Vergoeding Peuterschool en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Het consultatiebureau adviseert om uw kind mee te laten doen aan het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dat is spelend leren voor een goede start op de basisschool.  Speciaal voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar.

Maar u hebt daar zelf geen geld voor? Vraag dan geld aan bij de gemeente. Hebt u geen advies  voor VVE maar gaat uw kind wel naar de peuterschool? En hebt u een laag inkomen? Ook dan kunt u geld krijgen van de gemeente. Of ga voor meer informatie naar het WIJ-team bij u in de buurt.

Vergoeding kinderopvang Sociaal-Medische Indicatie (SMI)

Heeft uw kind of uzelf een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking? En is het daarom goed voor uw kind of uw gezin als het korte tijd naar de kinderopvang gaat? Dan kunt u de kosten van deze opvang vergoed krijgen van de gemeente.

De gemeente vergoedt maximaal 6 maanden de kosten van kinderopvang om sociaal medische reden. Of ga naar het WIJ-team bij u in de buurt.

Vergoeding schoolfonds (VOS)

Voor schoolgaande kinderen kon u bij de gemeente een vergoeding krijgen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Met ingang van het schooljaar 2021/2022 gaan we deze regeling veranderen. Zodra er meer bekend is over de nieuwe regeling zullen we dat hier bekend maken. Tot die tijd kunt u geen aanvragen indienen.

Laptopregeling

Gaat uw kind voor het eerst naar vmbo, havo of vwo (brugklas)? Hebt u een minimuminkomen? En woont u in de voormalige gemeente Groningen? Dan kunt u voor uw kind een laptop kopen met geld van de gemeente. Of ga voor meer informatie naar het WIJ-team bij u in de buurt. Let op: Woont u in de voormalige gemeenten Ten Boer of Haren? Dan geldt voor u voorlopig nog een andere regeling. In de loop van 2021 wordt de regeling aangepast. Vraag ernaar bij uw WIJ-team.

Jeugdsportfonds

Wil uw kind (van 4 t/m 17 jaar) graag lid worden van een sportclub? Maar hebt u daar zelf geen geld voor? Het Jeugdsportfonds kan een lidmaatschap en sportkleding of sportmaterialen vergoeden. Aanvragen kan alleen via een tussenpersoon. Bijvoorbeeld een onderwijzer op school of iemand van het WIJ-team bij u in de buurt. Hebt u een Stadjerspas? Dan komt u automatisch in aanmerking voor het Jeugdsportfonds.

Bibliotheek

Gratis lid worden van de bibliotheek? Dat kan voor kinderen t/m 17 jaar. Volwassenen met een Stadjerspasbetalen €5,00 per jaar. Ga voor meer informatie naar het WIJ-team bij u in de buurt.

Zwemlessen voor diploma A & B

Hebt u geen geld voor zwemles A en B voor uw kind(eren) vanaf 6 jaar? Dan helpt de gemeente om de zwemlessen te betalen. Want een kind dat kan zwemmen doet mee. Aanvragen kan bij Stichting Leergeld Groningen. Of ga naar het WIJ-team bij u in de buurt.

Spelcontainers

Weinig ruimte in huis en niet zoveel geld voor speelgoed? Laat uw kind(eren) dan lekker gratis spelen in een spelcontainer. Ze staan op veel plekken in de stad. Met de spullen uit de spelcontainer kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar
gezellig en veilig buitenspelen. De beheerder en een kinderwerker begeleiden de kinderen. Kijk op de Facebookpagina voor een overzicht van de spelcontainers.

Fonds Goed idee

Hebt u een goed idee voor de kinderen uit arme gezinnen in uw wijk? Maar geen geld voor de uitvoer? Fonds Goed Idee helpt u graag op weg. Het fonds kan geld geven tot maximaal € 1.500,-. U hebt een goed idee voor kinderen die opgroeien in armoede in de stad Groningen? Het kan van alles zijn, van workshops tot inzameling van kinderkleding. Behalve geld kunt u ook advies krijgen van het Fonds Goed Idee.
Meer informatie op vind u op de Facebook pagina van Fonds Goed Idee of ga naar het WIJ-team bij u in de buurt.

Steun van de voedselbank

Stichting kinderen van de voedselbank geeft kledingpakketten uit voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen, en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. Voor kinderen die op de basisschool zitten hebben ze een verjaardagsbox om een feestje te kunnen vieren. Voor het aanvragen moet u minimaal 3 maanden bij de Voedselbank zitten.

Huiswerkbegeleiding VO-leerlingen

Wanneer u een Stadjerspas heeft, kunnen uw kinderen in aanmerking komen voor goede huiswerkbegeleiding. Op het Werkman College (locatie Kluiverboom), in de Oosterparkwijk, Vinkhuizen en Groningen-Zuid wordt gratis huiswerkbegeleiding aangeboden. Er is een maximum aan het aantal plekken. Of ga naar het WIJ-team bij u in de buurt.

Brugfunctionarissen armoedebeleid op basisscholen

U wilt graag dat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt. En dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt als andere kinderen. De brugfunctionaris op school kan u daarbij helpen. Op 14 scholen in de stad Groningen is er een brugfunctionaris. Zij zijn er speciaal voor gezinnen met een laag inkomen. Zij of hij helpt u bij hulpvragen. Bijvoorbeeld met informatie over regelingen en andere extra’s voor uw kind. Of mogelijkheden om te sporten en andere activiteiten.

Op de volgende scholen werkt een brugfunctionaris: De Swoaistee, ‘t Kompas, De Heerdstee, De Beijumkorf, Karrepad, De Kleine Wereld, Siebe Jan Boumaschool, De Wegwijzer, De Pendinghe, Bisschop Bekkersschool, De Sterrensteen, De Hoeksteen, De Ploeg, De Tamarisk locatie van Ketwich, Anne Frankschool.
Is er op uw school geen brugfunctionaris aanwezig dan kunt u terecht bij WIJ Groningen.