U bent hier

Kennisgeving betoging of demonstratie

Deze kennisgeving moet tenminste 48 uur voor het begin van de betoging binnen zijn bij de gemeente Groningen. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee bij het bepalen van deze termijn. U mag pas na deze kennisgeving de betoging openbaar aankondigen.

Ondergetekende geeft hierbij kennis van het voornemen om een betoging te houden in de gemeente Groningen, op grond van artikel 2.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen.

 

Organisatie

 

Naam van de organisator

 

Naam van degene die de feitelijke leiding van de betoging op zich zal nemen

(als dit afwijkt van de naam van de organisator)

 

Gegevens demonstratie/betoging

Worden er toespraken gehouden vóór vertrek van de betoging? verplicht
Worden er toespraken gehouden tijdens de betoging? verplicht
Maakt u gebruik van social media? verplicht

 

Samenstelling van de betoging

Rijden er voertuigen mee?  verplicht
Worden er tijdens de betoging objecten meegedragen? verplicht
Wordt gebruik gemaakt van geluidsversterkende apparatuur? verplicht
Maakt u gebruik van een podium? verplicht

Afmetingen podium:

 

Wat u verder nog moet weten

  1. Zorg ervoor dat u na uw melding telefonisch bereikbaar bent. Bent u niet bereikbaar, dan kan dat ertoe leiden dat de betoging niet doorgaat.
  2. Over uw melding zal de gemeente advies vragen aan de politie. De burgemeester kijkt samen met de politie of de betoging of demonstratie gehouden kan worden, en wat hiervoor eventueel geregeld moet worden (bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen).
  3. De burgemeester kan voorwaarden of beperkingen verbinden aan de betoging/demonstratie. In zeer bijzondere gevallen kan de burgemeester besluiten om de betoging/demonstratie te verbieden.
  4. Volg tijdens de betoging/demonstratie altijd de aanwijzingen op van de politie.
  5. Na verzending van deze kennisgeving ontvangt u een kopie van de ingevulde gegevens in uw mailbox. Tijdens het evenement moet u deze desgevraagd kunnen tonen.