Jongeren Ontmoetings Plek Ten Boer

Ten Boer is een jong dorp, met veel inwoners tussen de 15 en 25 jaar. Veel van deze jongeren zoeken elkaar regelmatig op om gezellig te kletsen, te chillen. 

Andere locatie JOP Ten Boer

Begin juli 2020 is een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) op het bedrijventerrein Dijkshorn in Ten Boer geopend. Deze locatie mag vanaf het moment van openstelling, een jaar lang worden gebruikt. In samenspraak met de inwoners van Ten Boer zijn we op zoek naar een andere locatie voor een JOP. 

Suggesties (ideeën)

Hebt u een suggestie voor een andere locatie voor een JOP in Ten Boer? Tot en met 11 januari 2021 kunt u uw suggesties aangeven op de kaart.
Wilt u bij uw suggestie rekening houden met de volgende spelregels:

 • binnen de dorpskern van Ten Boer
 • de grond moet bij voorkeur eigendom zijn van de gemeente
 • het mag niet gaan om een ‘ontwikkellocatie’ (zoals bv. Woldwijk, het bedrijventerrein of de oude schoollocaties)
 • de locatie moet op enige afstand liggen van woningen
 • de JOP moet goed bereikbaar zijn voor jongeren
 • er moet voldoende ruimte zijn voor een JOP (tenminste 2 containers) en parkeergelegenheid.

Hebt u opmerkingen over de spelregels of heeft u aanvullende spelregels dan kunt u dit aangeven bij het plaatsen van uw suggesties op de kaart of via het contactformulier.

Uitgangspunten

Er is een enquête gehouden onder de bewoners en ondernemers rondom de tijdelijke JOP. Hierbij zijn een aantal zaken naar voren gekomen zoals een goede communicatie en bereikbaarheid van de betrokken begeleiders en handhavers. Ook de openingstijden zijn een aandachtspunt. Uit de enquête kwamen ook enkele suggesties voor een nieuwe plek. De suggesties die vallen binnen bovenstaande uitgangspunten zijn alvast overgenomen op de kaart

Op de kaart hebben wij de beschikbare gemeentelijke eigendommen binnen de dorpskern van Ten Boer met een gele inkleuring aangegeven. Bij het aangeven van de locatie in het vak ‘toelichting’ kunt u vermelden waarom u de locatie geschikt vindt.  

Huidige locatie (2020) Jongeren Ontmoetings Plek Ten Boer. 

Huidige Jongeren Ontmoetingsplek Ten Boer

Planning 2020 - 2021

 • Oktober - november: voorbereiding
 • December - januari: raadplegen inwoners Ten Boer
 • Januari: analyseren locatie-ideeën
 • Januari - februari: terugkoppeling voorkeurslocatie
 • Februari - april: besluitvorming & terugkoppeling
 • Maart - juni: vergunningsprocedure (afhankelijk van gekozen locatie)
 • Juni - juli: realisatie JOP

Vervolg

De opgehaalde ideeën worden geanalyseerd. Het doel is te komen tot een onderbouwde voorkeurslocatie. Vervolgens brengen we de benodigde vergunningsprocedures in kaart en wordt er een ontwerp gemaakt voor de beoogde locatie. Het college van B&W neemt hierna een besluit over de locatie. Als het besluit definitief is, start een eventuele vergunningprocedure en kan de JOP worden gerealiseerd.

Vragen

Hebt u een vraag of opmerking over de Jongeren Ontmoetings Plek? Stuur uw reactie via het contactformulier. Of bel de gemeente via 14 050.