Jongeren Ontmoetings Plek Ten Boer

Ten Boer is een jong dorp, met veel inwoners tussen de 15 en 25 jaar. Veel van deze jongeren zoeken elkaar regelmatig op om gezellig te kletsen, te chillen. 

Toezicht en handhaving

In overleg met politie, gemeentelijke handhavers en WIJ-Ten Boer/ jongerenwerkers is een handhavingsprotocol (pdf 130 kB) opgesteld met afspraken over toezicht en handhaving bij de JOP.

Andere locatie JOP Ten Boer

Begin juli 2020 is een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) op het bedrijventerrein Dijkshorn in Ten Boer geopend. Deze locatie mag vanaf het moment van openstelling, een jaar lang worden gebruikt. In samenspraak met de inwoners van Ten Boer zijn we op zoek naar een andere locatie voor een JOP

Huidige locatie (2020) Jongeren Ontmoetings Plek Ten Boer. 

Huidige Jongeren Ontmoetingsplek Ten Boer

Suggesties (ideeën)

Op de uitnodiging om mee te denken over een andere locatie voor een JOP in Ten Boer zijn ruim 80 reacties ontvangen. Alle suggesties zijn getoetst aan onderstaande spelregels:

  • Binnen de dorpskern van Ten Boer.
  • De grond moet bij voorkeur eigendom zijn van de gemeente.
  • Het mag niet gaan om een ‘ontwikkellocatie’ (zoals bv. Woldwijk, het bedrijventerrein of de oude schoollocaties).
  • De locatie moet op enige afstand liggen van woningen.
  • De JOP moet goed bereikbaar zijn voor jongeren.
  • Er moet voldoende ruimte zijn voor een JOP (tenminste 2 containers) en parkeergelegenheid.

Op de kaart is te zien welke locaties zijn voorgedragen als nieuwe locatie voor een JOP.

Voorkeurslocatie

De locatie op de skeelerbaan springt er het meest positief uit. Centraal, voldoende afstand tot woningen, genoeg ruimte en goed bereikbaar. Deze locatie is ook het meest genoemd. Een eerste verkenning ter plekke leert dat de groenstrook ten zuiden van de skeelerbaan voldoende groot is om de faciliteiten van de huidige jeugdontmoetingsplek (2 zeecontainers) te herplaatsen.

Vervolg

In overleg met betrokkenen is een ontwerp voor deze locatie uitgewerkt in de vorm van drie schetsontwerpen (pdf 2 MB). Deze drie modellen geven een indicatie over hoe de voorkeurslocatie kan worden ingericht en deze zijn besproken met belanghebbenden. 

Model 2 kwam hierbij als meest gewenst naar voren. Dit model is verder uitgewerkt, waarna een vergunningsprocedure is opgestart. Begin juni 2021 is de vergunning verleend. Op basis van deze vergunningverlening starten de voorbereidende werkzaamheden. Het streven is om de JOP op of omstreeks 1 juli te plaatsen op de locatie nabij de skeelerbaan.

Planning

  • Maart: Terugkoppeling voorkeurslocatie.
  • Maart - mei: Besluitvorming & terugkoppeling.
  • Mei - juni: Vergunningsprocedure (afhankelijk van gekozen locatie).
  • Juni - juli: Realisatie JOP.

Bewonersbrieven

Vragen

Hebt u een vraag of opmerking over de Jongeren Ontmoetings Plek? Stuur uw reactie via het contactformulier. Of bel de gemeente via 14 050.