Interreg North Sea Region (NSR) programma

Het Interreg NSR (North Sea Region) programma richt zich op het laten uitgroeien van de (kust) regio’s van de zeven landen rond de Noordzee, tot gebieden met een sterke en duurzame werk- en leefomgeving.

Het ontwikkelen van effectieve oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in het Noordzee gebied is het belangrijkste doel.

Algemeen

Logo Interreg North Sea Region (NSR)De belangrijkste uitdagingen in de Noordzeeregio zijn samengevat in 4 prioriteiten:

 1. Thinking growth: Gericht op het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.
 2. Eco-innovation: Ontwikkeling van methoden waardoor consumenten maar ook bedrijven beter kunnen omgaan met water, afval verminderen, recyclen van materialen en het toepassen van energie efficiënte technologieën.
 3. Sustainable NSR: Ontwikkeling van methoden waardoor de Noordzee-regio kan inspelen op het veranderende klimaat en bescherming van de natuur.
 4. Green transport & mobility: Promoten van duurzaam vervoer, voornamelijk vrachtvervoer. Ook efficiënt en duurzaam personenvervoer valt hieronder.

Binnen projecten moet worden samengewerkt met minstens 2 relevante partners uit 2 verschillende landen. Aangezien van projecten wordt verwacht dat de uitkomsten een groot effect hebben in de Noordzee regio, is het sterker om met een groter consortium in te dienen.

Het NSR programma is voor: Overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en non-profitinstellingen. Voor het indienen van een projectidee is een consortium nodig met partners uit tenminste 3 landen.

Surflogh

Surflogh headerDe kerntaak van het project is om een efficiëntere vrachtdistributie in stedelijke gebieden te bereiken met nadruk op de interactie tussen logistieke hubs en het stedelijk logistieke systeem in kleinere en middelgrote steden en stedelijke netwerken.

Binnen het SURFLOGH project is de gemeente Groningen onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van Innovation Labs. Op 1 november 2018 werd in Groningen ook de startconferentie van het project georganiseerd.

Partners binnen SURFLOGH

 • Provincie Drenthe
 • South East Scotland Transport Partnership
 • Napier Transport Research Institute, Scotland
 • Stad Mechelen
 • Borås Stad
 • Gemeente Groningen

Meer informatie

northsearegion.eu/surflogh

Like!

Logo Like!Building a local digital Innovation Culture


In het Like! project werken 10 partners uit 5 landen in het Noordzeegebied samen aan innovatieve oplossingen voor publieke dienstverlening.

In 9 transnationale pilots co-creëren we slimmere publieke dienstverlening. Lokale overheden, universiteiten, inwoners en bedrijven werken samen binnen Like!

Aandachtsgebieden

 • Interne verandercultuur in de organisatie.
 • Nieuwe manieren voor contact met inwoners en bedrijven.
 • Betere (digitale) dienstverlening realiseren gebruikmakend van co-design en data.
 • De data van de stad gebruiken voor informatie en dienstverlening (het visualiseren van data via dashboards).

Partners binnen LIKE!

Gemeente Groningen (trekker), Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe, Gemeente Rotterdam, Gemeente Aalborg (Denemarken), Angus County Council (UK), Suffolk County Council (UK), Gemeente Vechta (Duitsland), Universiteit Vechta (Duitsland), Gemeente Roeselare (België)

Meer informatie