Infopunt

Informatiepunt Sunny Selwerd geopend

29 september 2022
Nieuws

Op vrijdag 23 september is het informatiepunt wijkvernieuwing Sunny Selwerd geopend, in aanwezigheid van alle gezamenlijke partners. De voormalige fietsenzaak aan winkelplein Selwerd is in korte tijd omgetoverd tot een plek waar bewoners terecht kunnen voor informatie over de wijkvernieuwing in Selwerd. Hiermee wordt in de behoefte voorzien van bewoners om op een laagdrempelige manier antwoord te krijgen op eventuele vragen die ze hebben.

Bestuurder Bas Krajenbrink van christelijke woningstichting Patrimonium sprak alle aanwezigen toe bij de opening. “Dit informatiepunt moet vooral een plek zijn waar alle partners, sámen met de bewoners, werken aan de verbetering van de wijk Selwerd. Ook het bewonersplatform Selwerd, het wijkbedrijf en de bewoners zelf spelen hierin een belangrijke rol.“

Organisaties in de wijk

Dankzij de inzet van alle organisaties in de wijk (bewonersorganisaties, gemeente Groningen, woningcorporaties, WIJ Groningen, WarmteStad, Grunneger Power en Groningen Duurzaam) is er nu een laagdrempelig informatiepunt, waar bewoners binnen kunnen lopen voor informatie en waar ze vragen kunnen stellen over de wijkvernieuwing (onder de paraplu ‘Sunny Selwerd’). Ook zullen er in de toekomst diverse workshops gegeven worden, zoals inductiekoken, speciaal voor de bewoners die de komende jaren ‘van het gas af’ gaan.

Informatiepunt

In het informatiepunt is niet alleen informatie te vinden over de sloop- en nieuwbouwplannen in Selwerd, maar ook over de aanleg van het warmtenet, de inrichting van straten en groen, sociale projecten, het wijkplatform en de energiecoaches. Er worden ook diverse spreekuren gehouden en ook de organisaties binnen de wijkvernieuwing kunnen elkaar hier ontmoeten, met elkaar overleggen en samenwerken. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

Openingstijden

Het informatiepunt is geopend op woensdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur en op zaterdag tussen 11.00 en 14.00 uur. Vertegenwoordigers van alle partners (gemeente Groningen, Groningen Duurzaam, Patrimonium, De Huismeesters, Nijestee, Lefier, Wijkplatform Selwerd, WIJ Groningen, Grunneger Power en WarmteStad) zullen bij toerbeurt aanspreekbaar zijn.