default iconInformatiemarkt projecten Korrewegwijk en Oosterhamrikzone op 13 februari

De projectteams Fietsstraat Korreweg, Herinrichting Floresplein, nieuwe Gerrit Krolbrug en Oosterhamrikzone nodigen alle buurtbewoners uit voor een informatiemarkt op dinsdag 13 februari 2024.

Bijeenkomst

Op de informatiemarkt vertellen we u over deze plannen:

  • Korreweg als fietsstraat
  • Herinrichting Floresplein
  • Nieuwe Gerrit Krolbrug 
  • Oosterhamrikzone 

Ga in gesprek en geef uw mening

U kunt hier in gesprek gaan met specialisten van de gemeente en uw mening geven over de verschillende projecten. We zijn blij met uw bijdrage, dus kom vooral en denk mee! 

  • Datum: dinsdag 13 februari 2024
  • Tijd: van 16:00 uur - 20:30 uur 
  • Locatie: Het Floreshuis, Floresplein 19 in Groningen

U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past.

Over de projecten

De Korreweg is een van de drukste fietsroutes van de stad. Op piekmomenten zijn de fietspaden overvol. Daarom wordt de Korreweg opnieuw ingericht als fietsstraat. 

Er komt meer ruimte en veiligheid voor fietsers. Na de herinrichting is de auto te gast. Over de komst van deze fietsstraat is in de afgelopen jaren al
regelmatig met omwonenden gesproken.

We zien kansen om de Korreweg nog leefbaarder te maken. Er is meer ruimte voor groen tussen de fietsstraat en de woningen. Over de invulling van deze ruimte willen we graag met u van gedachten wisselen op de informatiemarkt.

Welke mogelijkheden ziet u om de Korreweg groener te
maken?

Meer informatie

gemeente.groningen.nl/fietsstraat-korreweg

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om een voorlopig ontwerp te maken voor het Floresplein en de Floresstraat. Dit ontwerp is tot stand gekomen met input van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. De gemeenteraad heeft het ontwerp goedgekeurd op 20 december 2023.

Op dit moment werken we het plan verder uit tot een definitief ontwerp. Op de informatiemarkt laten we u graag zien hoe ver we daarmee zijn.

Meer informatie

mooiewijken.nl/floresplein-kloppend-hart

De Gerrit Krolbrug wordt vervangen door een nieuwe brug. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Groningen aan een veilige verbinding over het water.

De weg over de nieuwe brug wordt onderdeel van de fietsstraat. Met de bouw van de nieuwe brug maken we ook werk van het deels terugbrengen van de oude rivier de Hunze. Aan beide zijde van de brug komen voetgangerstunnels zodat het mogelijk wordt om langs het kanaal te wandelen.

In 2029 moet deze veilige en vlotte verbinding voor weg- en scheepvaartverkeer klaar zijn. Dat duurt dus nog even. Op de informatiemarkt kunt u bekijken hoe de nieuwe brug eruit kan komen te zien. We informeren u ook over de stand van zaken, de vergunningsprocedure, de inspraakmogelijkheden en de aansluiting met de Antillenstraat en Korreweg.

Meer informatie

We werken aan een toekomstbeeld voor de Oosterhamrikzone, het gebied langs het Oosterhamrikkanaal en het Van Starkenborghkanaal, op de grens van de Professorenbuurt en de Oosterparkwijk. 

Daarbij gaat het onder andere over wonen, mobiliteit, leefbaarheid,
groen en het ‘beleefbaar’ maken van het water van het Oosterhamrikkanaal. In het toekomstbeeld brengen we alle visies, plannen, besluiten en ontwikkelingen van de afgelopen periode bij elkaar. Om zo één met elkaar samenhangend en duidelijk toekomstbeeld voor het gebied te presenteren.

Tijdens de informatiemarkt informeren we u over het concept toekomstbeeld, met de belangrijkste onderdelen én ambities voor het gebied. 

Wat zijn uw wensen en ideeën voor de toekomst van de Oosterhamrikzone?

Meer informatie

gemeente.groningen.nl/oosterhamrikzone