Informatie Voor- en Vroegschoolse Educatie

Kinderopvang is leuk en leerzaam voor kinderen. Ze leren samen spelen, worden uitgedaagd en spelenderwijs voorbereid op de basisschool. De kosten van kinderopvang en eventuele tegemoetkomingen verschillen per opvangorganisatie en zijn afhankelijk van uw inkomen.

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie?

Vanaf 2 jaar leert een kind spelen en ontdekken samen met andere kinderen. Voorschoolse educatie bestaat uit extra activiteiten die deze ontwikkeling aanmoedigen.
In Groningen is een aantal kinderopvangorganisaties dat voorschoolse educatie aanbiedt voor peuters vanaf 2 jaar. Deze organisaties werken nauw samen met het basisonderwijs. Zo gaat de overgang van kinderopvang naar bassischool soepeler. Het programma loopt door tijdens de eerste jaren van het basisonderwijs. Daarom wordt het Voor- en Vroegschoolse Educatie genoemd (VVE).

Wanneer maakt u gebruik van VVE?

Als u zich zorgen maakt over uw peuter kunt u dit aangeven bij het consultatiebureau. Bijvoorbeeld omdat uw peuter bijna niet speelt of nog weinig woordjes kent. Vlak voordat uw kind 2,5 jaar wordt kan het consultatiebureau u adviseren om 16 uren per week gebruik te maken van het VVE aanbod. In sommige gevallen krijgt u hiervoor een tegemoetkoming in de kosten. Het consultatiebureau kan u hier meer over vertellen. Als ouder/verzorger kunt u dan ook gebruik maken van een ouderprogramma. Tijdens dit ouderprogramma leert u hoe u uw peuter ook zelf kunt ondersteunen en stimuleren in zijn/haar ontwikkeling. Dit gebeurt op de kinderopvanglocatie zelf.

Omdat voorschoolse educatie goed is voor de ontwikkeling van alle kinderen vanaf 2 jaar, kunnen ook kinderen zonder advies van het consultatiebureau gebruik maken van het VVE programma. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de kinderopvangorganisatie van uw keuze.

Hoe vindt u een passende kinderopvanglocatie?

Diverse kinderopvangorganisaties in de gemeente Groningen hebben een VVE programma. Een overzicht van al deze locaties staat vindt u op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Bij verschillende kinderopvanglocaties kunt u een kennismakingsafspraak maken. Informatie hierover vindt u op de site van de kinderopvangorganisatie.  

Spreekt uw kind een andere taal, of spreekt het de Nederlandse taal (nog) niet goed? Dan kunt u terecht bij kinderopvanglocaties die zijn gespecialiseerd in het aanleren van de Nederlands taal (NT2 locaties).

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie, aanmeldingen en de hoogte van de ouderbijdrage:

Krijgt u een tegemoetkoming in de kosten?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van de kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw gezamenlijk inkomen. De hoogte van uw toeslag kunt u berekenen met behulp van de toeslagtabel. Deze staat op de website van de Rijksoverheid.

Ouders met een laag inkomen kunnen naast de kinderopvangtoeslag gebruik maken van bijzondere bijstand van de gemeente. Informatie hierover kunt u krijgen via uw kinderopvangorganisatie of via de WIJ organisatie in uw wijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over het VVE aanbod voor peuters kunt u terecht bij uw consultatiebureau of bij een opvangorganisatie met het VVE aanbod.