Foto is een impressie van Iederz door De Unie Architecten

iederz succesvol als sociaal ontwikkelbedrijf

13 december 2023
Nieuws

Door een unieke samenwerking met het UWV en een nieuwe manier van werken heeft het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Groningen iederz dit jaar een forse toename van het aantal beschutte werkplekken weten te realiseren. Deze beschutte werkplekken zijn voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het gaat om beschutte werkplekken bij zowel iederz als bij externe werkgevers. Er is nu sprake van 172 werkplekken (fte), waarmee iederz ruimschoots voldoet aan het quotum dat  jaarlijks door de rijksoverheid wordt bepaald en dat voor de gemeente Groningen voor 2023 is vastgesteld op 165 (fte).

Meer mensen helpen

Wethouder Werk Carine Bloemhoff: “We mogen met recht trots zijn op het feit dat er zoveel beschutte werkplekken bij zijn gekomen. Hierdoor hebben we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen. Zij hebben een eerste stap kunnen zetten richting gesubsidieerd werk, regulier werk of onderwijs. En dat is waar we het voor doen”.   

Nieuwe aanpak

Het realiseren van het hoge aantal nieuw beschutte werkplekken in 2023 is het resultaat van enerzijds de ontwikkeling van een nieuw programma voor collectieve instroom. Eerder was de aanpak in het zogeheten Instroomportaal individueel gericht met trajecten op maat. Daardoor was de aanpak zeer arbeidsintensief. Nu is gekozen voor een meer collectieve aanpak zonder in te boeten aan de kwaliteit.  Anderzijds komt het door de inrichting van een zeer efficiënt proces voor aanvraag en afhandeling van indicaties voor de nieuw beschutte werkplekken, in nauwe samenwerking met het UWV.

Transitie naar een sociaal ontwikkelbedrijf

Naast het bieden van beschutte werkplekken ondersteunt iederz inwoners bij persoonlijke ontwikkeling. Dit doet iederz door middel van begeleiding, opleiding, training, werk-leertrajecten en het creëren van een vangnet bij terugval. Al deze activiteiten passen bij de transitie van iederz naar een sociaal ontwikkelbedrijf.