build-reside iconHyperloop Testcentrum

Het bedrijf Hardt Hyperloop wil het European Hyperloop Center (EHC) vestigen in Groningen. Het gaat om een testcentrum voor een nieuwe, duurzame manier van transport: via buizen. Hardt wil hier een testcentrum bouwen met een buis voor de hyperloop. De beoogde locatie voor dit testcentrum is ten noorden van het Slochterdiep.

Wat is een hyperloop?

Een Hyperloop is een transportsysteem dat doet denken aan buizenpost. Capsules met personen of goederen worden met hoge snelheid door vacuüm gezogen buizen geschoten. Het gaat om snelheden tot 1000 kilometer per uur. Initiatiefnemer is het bedrijf Hardt Hyperloop uit Delft.

De testbuis heeft een diameter van rond de 2,30 meter voor goederentransport. De maximale diameter is 2,60 meter. De lengte van de buis is maximaal 2,7 kilometer lang. De buis staat op poten. In het huidige ontwerp verwachten we dat de buis 3 meter boven de grond zal uitsteken (maximaal 3,5 meter) met uitzondering ter plekke van de wissel. Daar zal de hoogte van de Hyperloop stijgen. Op het hoogste punt zal de wissel maximaal 4,5 meter boven maaiveld uitkomen.

Waarom Groningen?

Omdat het Hyperloop Testcentrum goed past binnen de ambities van de gemeente en provincie Groningen om het vervoer slimmer en groener te maken, hebben we meegedaan aan een aanbesteding voor het vestigen van het testcentrum. Daarbij kwam Groningen als beste uit de bus.

Locatie

Het beoogde gebied voor het testcentrum is het gebied boven het Slochterdiep. Dit is hiervoor zeer geschikt. Het is in beeld als energielandschap, het is groot genoeg voor de testbaan en het is goed bereikbaar. Bovendien kent Groningen een groot aantal onderwijsinstellingen en bedrijven dat een belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling van de Hyperloop.

Voor de Hyperloop is de keuze gemaakt voor tracé 2b. Dit tracé loopt van het zuidwesten naar het noordoosten door de polder. Met dit tracé grenst het Hyperloop Testcentrum aan de groene zone door het zonnepark. Het testcentrum komt daarmee op een aantrekkelijke locatie in het gebied. De weg naar het testcentrum kan lopen vanaf het Eemskanaal zuidzijde. Ook kan er een fietspad langs de buis van de Hyperloop worden aangelegd.

Plankaart gebiedsvisie Meerstad-Noord met tracé voor de Hyperloop. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Planning, participatie en procedure

Het plan voor een zonnepark in Meerstad-Noord en het testcentrum voor de Hyperloop gaan goed samen. Het gaat om hetzelfde gebied ten noorden van het Slochterdiep. De gemeente kijkt samen met de omgeving hoe de plannen in te passen zijn in de polder.

Om de bewoners zoveel mogelijk duidelijkheid te geven voor de komende 20 tot 25 jaar, heeft het college van B&W een gebiedsvisie opgesteld voor Meerstad-Noord. De gebiedsvisie is opgesteld met inbreng van omwonenden,het waterschap en de provincie. Op 28 april 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Meerstad-Noord vastgesteld.

Hoewel de gebiedsvisie is gemaakt in overleg met een participatiegroep met daarin ongeveer 20 bewoners, heerst nog steeds de mening dat de ontwikkelingen niet passen in het landschap. De omwonenden zijn gewend aan rust en ruimte en willen dit graag zo houden.

Omwonenden hebben zorgen geuit over overlast, met name zicht en geluid. Daarnaast zien zij graag koppelkansen gerealiseerd zoals veiligere wegen, snel internet en medegebruik van de groene buffer. Deze wensen van de omgeving willen we graag samen met de bewoners verder uitwerken, als onderdeel van de ontwikkeling van het zonnepark. 

Vervolg

Nu de gemeenteraad de gebiedsvisie Meerstad-Noord heeft vastgesteld, kan het European Hyperloop Center (EHC) de benodigde vergunning aanvragen om het project te gaan realiseren. Het EHC zal maximaal 10 jaar blijven.

Virtueel bezoekerscentrum

De gemeente Groningen heeft samen met het bureau The Imagineers een virtueel bezoekerscentrum ingericht. Hier vindt u onder meer informatie over het Hyperloop Testcentrum, het geplande zonnepark en het TenneT-transformatorstation in Meerstad-Noord. Er is onder meer een plattegrond met de 3D-verbeeldingen van de Hyperloop en het zonnepark. Ook zijn er diverse documenten te vinden. U bent er van harte welkom.

Meer informatie

Contact en Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van het hyperloop testcentrum, kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via hyperloop@groningen.nl.

Contact

Hebt u vragen? Stel ze via ons contactformulier.