Hyperloop Testcentrum

Het bedrijf Hardt Hyperloop wil het European Hyperloop Center (EHC) vestigen in Groningen. Het gaat om een testcentrum voor een nieuwe, duurzame manier van transport: via buizen. Hardt wil hier een testcentrum bouwen met een buis voor de hyperloop. De beoogde locatie voor dit testcentrum is ten noorden van het Slochterdiep.

Video

Wat is een hyperloop?

Een hyperloop is een transportsysteem dat doet denken aan buizenpost. Capsules met personen of goederen worden met hoge snelheid door vacuüm gezogen buizen geschoten. Het gaat om snelheden tot 1000 kilometer per uur. Initiatiefnemer is het bedrijf Hardt Hyperloop uit Delft. De testbuis heeft een diameter van 1,4 meter voor goederentransport. Voor de technologieën die nu voor zowel voor personen- als goederenvervoer getest moeten worden is dit formaat voldoende. De lengte van de buis is zo’n 2,6 kilometer. De buis staat op poten en de maximale hoogte is op zijn hoogste punt naar verwachting 3 meter van de grond.

Waarom Groningen?

Omdat het hyperloop testcentrum goed past binnen de ambities van de gemeente en provincie Groningen om het vervoer slimmer en groener te maken, hebben we meegedaan aan een aanbesteding voor het vestigen van het testcentrum. Daarbij kwam Groningen als beste uit de bus.

Locatie

Het beoogde gebied voor het testcentrum is het gebied boven het Slochterdiep. Dit is hiervoor zeer geschikt. Het is in beeld als energielandschap, het is groot genoeg voor de testbaan en het is goed bereikbaar. Bovendien kent Groningen een groot aantal onderwijsinstellingen en bedrijven dat een belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling van de hyperloop.

Planning, participatie en procedure

Het plan voor een zonnepark in Lageland en het testcentrum voor de Hyperloop  gaan goed samen. Het gaat om hetzelfde gebied ten noorden van het Slochterdiep. De gemeente kijkt de komende tijd samen met de omgeving hoe de plannen voor een zonnepark en het testcentrum voor de hyperloop in te passen zijn in een gebiedsvisie voor polder Lageland. Om daarmee bewoners voor de komende 20 jaar duidelijkheid te geven.

Daarvoor nodigen we bewoners van de polder Lageland uit om met ons mee te denken. Omdat dit door de coronamaatregelen niet via een bijeenkomst kan, is er een presentatie met toelichting gemaakt (bron: Youtube).

We kijken nu samen met bewoners wat online mogelijk is. Bewoners hebben een brief ontvangen met een link naar de presentatie over de gehele gebiedsvisie Lageland. Zij kunnen hierover vragen stellen via telefoon, e-mail of een gesprek aanvragen (via beeldbellen). Ook is er een participatiegroep met bewoners van start gegaan. Idee is dat zij de komende maanden meedenken en -praten over de gebiedsvisie Lageland. 

Het testcentrum voor de Hyperloop en het zonnepark passen niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan. Daarvoor moet de gemeenteraad de gebiedsvisie Lageland vaststellen (inclusief plan voor het zonnepark). Daarna kunnen de nodige vergunningen worden aangevraagd. Welke vergunningen nodig zijn, onderzoeken we. In de procedures is uiteraard ruimte voor inspraak en bestaat ook de mogelijkheid voor belanghebbenden om eventueel bezwaar te maken bij de gemeente. Daarna kan men in beroep bij de rechtbank en eventueel in hoger beroep bij de Raad van State.

Meer informatie

Contact en Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van het hyperloop testcentrum, kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via hyperloop@groningen.nl.

Contact

Hebt u vragen? Stel ze via ons contactformulier.