Hulp voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire

Bent u een gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire? De gemeente Groningen heeft samen met WIJ Groningen een team samengesteld om gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen. Een vast contactpersoon kijkt samen met u naar uw persoonlijke situatie.

Waar kunnen we u bij helpen?

  • Samen met u brengen we uw financiële situatie en mogelijke oplossingen in beeld. Daaronder valt ook eventuele financiële ondersteuning.
  • Daarnaast kunnen we voor u contact leggen met instanties zoals de belastingdienst, woningcorporaties etc. om te helpen bij het uitvoeren van de oplossingen en om te voorkomen dat de problemen groter worden.
  • We kunnen u onder meer ondersteunen bij het aanpakken van gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van de langdurige stresssituatie waarin u verkeert.
  • Ook als u een andere ondersteuningsvraag hebt, helpen wij u graag.

Contact

Hebt u vragen of hulp nodig? Bel 14 050 of gebruik het contactformulier. Blijf niet rondlopen met uw vragen en zorgen.

Indienen private schulden

Bent u een gedupeerde ouder of toeslagpartner van de kinderopvang toeslagaffaire? Zo ja, dan is het belangrijk dat u dit leest!

Vanaf 5 januari 2022 kunnen gedupeerde ouders van de kinderopvang toeslagaffaire hun private schulden indienen.

Gedupeerde ouders/toeslagpartners van de kinderopvang toeslagaffaire waarvan de pauzeknop (moratorium) op 12 februari 2022 eindigt, ontvangen een brief van de Belastingdienst waarin zij daarover worden geïnformeerd.

In deze brief wordt deze ouders/toeslagpartners gevraagd om vanaf 5 januari 2022 hun openstaande private schulden en achterstallige betalingen in te dienen bij het online loket private schulden van SBN. Dit zijn schulden bij organisaties die geen overheid zijn. Dit zijn bijvoorbeeld schulden die u bij een postorderbedrijf als Bol.com hebt, een niet betaalde tandartsrekening of een huurachterstand bij een verhuurder.

Waar kunt u private schulden indienen?

Via sbn.nl kunt u vanaf 5 januari 2022 uw private schulden online indienen. Vindt u het lastig om uw private schulden online in te vullen? Dan kunt u vanaf 5 januari 2022 ook een private schuldenlijstformulier downloaden via de website van SBN, zodat u de schuldenlijst kunt indienen per post.   

Belangrijk! Wanneer uw moratorium eindigt op 12 februari 2022, dien dan uw private schulden vóór die datum in bij SBN. Als u uw private schulden namelijk niet op tijd indient, kan het gebeuren dat schuldeisers (opnieuw) uw openstaande schulden gaan invorderen.

Wat kunt u als gedupeerde ouder doen?

U kunt alvast beginnen met het verzamelen van alle documentatie van uw openstaande private schulden en achterstallige betalingen. Op deze manier kunt u vanaf 5 januari 2022 uw private schuldenlijst zo snel mogelijk indienen. Documentatie die u bijvoorbeeld alvast kunt verzamelen zijn facturen of factuurnummers, bonnetjes of aanmaningen.

Hulp nodig of meer weten?

U kunt ondersteuning krijgen bij:

  • het verzamelen van uw private schulden;  
  • het invullen van een private schuldenlijstformulier;
  • het online indienen van uw private schulden.

Neem voor ondersteuning contact op met met het serviceteam van SBN of met de gemeente via het contactformulier.

U kunt de antwoorden op veelgestelde vragen over de private schuldenaanpak ook nalezen op de website van de Belastingdienst/Toeslagen.