Hulp voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire

Bent u een gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire? De gemeente Groningen heeft samen met WIJ Groningen een team samengesteld om gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen. Een vast contactpersoon kijkt samen met u naar uw persoonlijke situatie.

Waar kunnen we u bij helpen?

  • Samen met u brengen we uw financiële situatie en mogelijke oplossingen in beeld. Daaronder valt ook eventuele financiële ondersteuning.
  • Daarnaast kunnen we voor u contact leggen met instanties zoals de belastingdienst, woningcorporaties etc. om te helpen bij het uitvoeren van de oplossingen en om te voorkomen dat de problemen groter worden.
  • We kunnen u onder meer ondersteunen bij het aanpakken van gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van de langdurige stresssituatie waarin u verkeerd.
  • Ook als u een andere ondersteuningsvraag heeft, helpen wij u graag.

Compensatie wachttijd

Ontvangt u van de belastingdienst de vergoeding voor het lange wachten op compensatie van € 750? En komt dit bedrag bij de GKB op de rekening binnen? U kunt dit bedrag opvragen. De GKB zorgt ervoor dat dit bedrag naar uw bankrekening of BNG-pas wordt overgemaakt. Het bedrag is dan te pinnen op dezelfde dag of uiterlijk aan het einde van de volgende dag.

Contact

Heeft u vragen of hulp nodig? Bel dan met het telefoonnummer 14 050. Blijf niet rondlopen met uw vragen en zorgen.