Grunobuurt-Zuid

In de Grunobuurt-Zuid komt nieuwe riolering. Omdat hiervoor de straten toch open moeten, hebben burgemeester en wethouders ook een plan laten opstellen voor een herinrichting van deze wijk.

De gemeente heeft samen met de bewonerscommissie het groenplan aangepast. Door te kiezen voor meer afwisseling in boomsoorten en onderbeplanting ontstaat er een grotere natuurwaarde.

Meer informatie