trash iconGroningen Schoon Dankzij Mij

Groningen Schoon Dankzij Mij faciliteert het hele jaar acties en activiteiten van bewoners, scholen, verenigingen en organisaties, voor het belang van schone woon- en leefomgevingen. Ook initieert Groningen Schoon Dankzij Mij opruimacties waar iedereen aan kan deelnemen.

Facebook

Ga naar Facebook voor het laatste nieuws over alle activiteiten van Groningen Schoon Dankzij Mij.

Milieueducatie

De MilieuStewards geven gratis milieueducatie-lessen op basisscholen in gemeente en provincie. Maar ze doen ook aan bewustwording onder scholieren van het voortgezet onderwijs, studenten en ouderen. Ze laten zien wat de gevolgen zijn van het klakkeloos weggooien van verpakkingen en ander afval op straat, in de bosjes en in het water.

Extra mogelijkheid: afvalmetingen in iedere klas

Met gratis lunchbox/lunchbeker van Groningen Schoon Dankzij Mij. Deze extra mogelijkheid vervalt als de voorraad op is.

Extra mogelijkheid: foto op vuilniswagen

De deelnemende basisschool kan ook een foto laten maken. Deze wordt dan als enorme sticker geplakt op een vuilniswagen van de gemeente Groningen, en blijft zo minstens een jaar zichtbaar in het straatbeeld.

Extra mogelijkheid: theatervoorstellingen

De basisschool kan daarnaast een theaterprogramma op school krijgen. Daarbij is er keuze uit 3 voorstellingen van de Dames Slier.

Extra mogelijkheid: optreden goochelaar

Het is ook mogelijk dat de theatershow van Nico met z’n kliko de school aandoet.

Vul het contactformulier Milieueducatie in om u aan te melden of om een vraag te stellen. Vermeld ook de naam van de school en het aantal leerlingen dat u wilt laten meedoen.

LenteKriebels

LenteKriebels is de jaarlijkse grote opruimactie in de gemeente Groningen. Deze actie voor schonere woon- en leefomgevingen is al jaren een groot succes.

In 2023 zijn de LenteKriebels van 1 t/m 29 april. U kunt nu geen nieuwe groep meer aanmelden.

Hebt u een vraag of opmerking? Gebruik het contactformulier Lentekriebels.

Milieustraten

De gemeente Groningen heeft 2 afvalbrengstations. Maar niet iedereen heeft een auto/trekhaak/aanhangwagen om er spullen naartoe te brengen, of voldoende geld om iets te huren of te laten ophalen.

Wijkbewoners kunnen een tijdelijke Milieustraat aanvragen voor maximaal 1500 huishoudens. Vier zeecontainers staan dan een deel van de dag in de eigen woonomgeving. Men kan daar zelf grofvuil, oud ijzer, hout, tuin-, snoei- en bladafval of afgedankte elektronische of elektrische apparaten inleveren.

Bewoners zorgen daarbij voor een hapje en drankje, veelal in overleg met een wijkorganisatie, bepalen een goed doel voor bruikbare of te repareren artikelen, verspreiden flyers en helpen anderen bij het vervoer op de actiedag.

Om veiligheids- en overlastredenen worden geplande Milieustraten vooraf niet openbaar aangekondigd. Wel krijgen buurtbewoners ruim van tevoren een flyer in de brievenbus.

Belangstelling? Vul het contactformulier Milieustraten in. Milieustraten staan onder begeleiding van de MilieuStewards.

Stille krachten in de wijk

Nergens in ons land leveren zoveel bewoners een bijdrage aan het belang van schone woon- en leefomgevingen. Maar liefst 3100 Stille Krachten ruimen inmiddels het lukraak door anderen weggegooide afval op. Voor hen is het de gewoonste zaak van de wereld. De een doet het af en toe in de eigen straat, de ander maakt hele wandelingen door de buurt en/of andere delen van de stad.

Stille krachten - bedankt

Sluit je aan bij deze unieke schone beweging om Groningen zwerfafvalvrij te maken en te houden. De MilieuStewards komen de gratis afvalgrijper, afvalring en/of afvalzakken brengen. Vul het contactformulier Stille krachten in de wijk in.

Zwerfafvalteam

Steeds vaker zetten bewoners zich samen in voor het belang van schone woon- en leefomgevingen. De MilieuStewards bezorgen afvalgrijpers, afvalringen, afvalzakken, schepnetten en/of afvalzakken voor eenmalige acties.

Veel van deze initiatieven zijn tot een regulier zwerfafvalteam uitgegroeid. Bewoners, scholieren, verenigingsleden, medewerkers van bedrijven ruimen gedurende een kalender- of schooljaar minstens een keer per maand het zwerfafval op: in de eigen straat, buurt, school- of werkomgeving, op een plein of langs een snoeproute.

Afhankelijk van de grootte en samenstelling van het team en de omvang van de actie kan de gemeente Groningen ook een materiële of financiële bijdrage verstrekken.

Belangstelling? Vul het contactformulier Zwerfafvalteam in.

Peuk in de pocket

Eind 2020 hebben MilieuStewards en Stille Krachten in bijna 4 weken maar liefst 65.791 peuken en filters opgeruimd. Op tien soorten locaties hebben we een indruk gekregen van de hoeveelheid. Maar Groningen Schoon Dankzij Mij is niet van 'dweilen met de kraan open'. Daarom gaan we met scholen kijken hoe we rokers duidelijk kunnen maken wat de gevolgen zijn van het klakkeloos weggooien van giftige peuken en filters.

logo peuk in de pocket

logo van peuk in de pocket

Intussen gaan de MilieuStewards en de Stille Krachten door met opruimen. Daar ontkomen we niet aan. IJs en weder dienende gaan ze iedere maandag van 13:00 tot 15:00 uur de straat op.

Adoptie van een prullenbak

Er zijn in de stad Groningen ca. 2100 openbare prullenbakken. Dat lijkt genoeg. Toch kan er op sommige plaatsen behoefte ontstaan aan extra prullenbakken – bijvoorbeeld op een looproute van scholieren, bij speelvoorzieningen in de wijk of bij een school of verenigingsgebouw.

Wilt u in uw omgeving zo’n extra prullenbak adopteren? Of weten of zoiets mogelijk is? Vul het contactformulier Adoptie van een prullenbak in. Gezamenlijk beoordelen we uw verzoek, en maken we afspraken over het schoonhouden en tijdig legen van de adoptieprullenbak.

Adoptie van een omgeving

Een school, vereniging of instantie kan zelf een omgeving zwerfafvalvrij houden voor langere tijd (minimaal een jaar). En de MilieuStewards kunnen gratis milieueducatie geven. Materialen zoals grijpers, afvalringen, afvalcaddy’s, afvalzakken en/of schepnetten worden beschikbaar gesteld. Al naar gelang de omvang van de omgevingsadoptie wordt een vereniging/school op passende wijze beloond. Een van de mogelijkheden is de theatershow van Nico met z’n kliko.

Wilt u weten of dit mogelijk is in uw omgeving? Vul het contactformulier Adoptie van een omgeving in.

Meer informatie

Facebook 'Groningen Schoon Dankzij Mij'