build-reside iconGroningen - Sauwerd (fietspad langs het spoor)

De gemeente wil een nieuwe fietsroute aanleggen langs het spoor Groningen – Sauwerd.

Fietsroute

Het gaat om een fietsroute langs het spoor vanaf de Walfridusbrug over het Van Starkenborghkanaal tot aan de ACM-brug over het Reitdiep. De fietsroute moet gaan aansluiten op de Fietsroute Plus Groningen – Winsum. Fietsers ten noorden van de stad Groningen kunnen dan makkelijker naar bijvoorbeeld het UMCG en het centrum en terug. Aan de westkant sluit de nieuwe fietsroute aan op de fietsroutes van en naar Vinkhuizen en Hoogkerk.

Waarom deze nieuwe fietsroute?

De gemeente Groningen werkt aan betere en veiliger fietspaden. In het noordwesten van de stad Groningen ontbreekt nog een goede fietsroute tussen oost en west. Met het aanleggen van deze nieuwe fietsroute langs het spoor, wordt het voor meer mensen aantrekkelijker om de fiets te pakken.

Voorkeurstracé

Het voorkeurstracé voor deze fietsroute langs het spoor Groningen – Sauwerd is tot stand gekomen na een uitgebreid inspraaktraject met omwonenden en betrokkenen. Het tracé is als volgt: vanaf de Walfridusbrug een fietsbrug over de noordelijke ringweg, het verharden van het onderhoudspad van ProRail, over de van Oldebarneveltlaan, Parallelweg, Kalverstraat en Stadhouderslaan, 250 meter nieuw fietspad achter Blauwborgje aansluitend op het fietspad Achter de Reitdijk en vervolgens de ACM-brug.

Planning

Het ontwerp is begin 2019 gepresenteerd en voor de zomervakantie door de gemeenteraad vastgesteld. De (kap)vergunningen zijn verleend. Afhankelijk van mogelijke bezwaren vindt de uitvoering plaats in:

  • 2019: voorbereiding van de uitvoering
  • 2020: nieuw fietspad bij zorgcentrum Blauwborgje. Is opgeleverd en gereed.
  • 2022/2023: nieuw fietspad vanaf Eikenlaan tot aan Walfridusbrug inclusief fietsbrug over de noordelijke ringweg, aansluitend op de provinciale nieuwe fietsroute plus naar Winsum.
  • najaar 2022: herinrichting kruising Noorderstationsstraat, wordt meegenomen in uitvoering project ‘samen aan de leiding’.

Herinrichting groenstrook Grote Beerstraat

De gemeente gaat de groenstrook tussen het spoor en de woningen van de Grote Beerstraat en de Kleine Beer opknappen. Dit heeft de gemeenteraad in maart 2018 besloten, als onderdeel van het project voor een nieuwe fietsroute langs het spoor. Hierdoor ontstaat een mooi natuurlijk gebied als groene buffer tussen de woningen en het spoor.De groenstrook is opnieuw ingericht en opgeleverd.

Meer informatie