Groningen geeft energie

De Gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn.

Wat u moet weten

Begin 2015 heeft de gemeente besloten om het energieprogramma te versnellen. Dat gebeurt vanwege de gaswinningsproblemen. Daarnaast worden nut en noodzaak van de overgang op duurzame energie steeds breder gezien. In het programma Groningen geeft energie 2015–2018 (pdf 5,1 MB) vindt u de aangescherpte ambities en strategische keuzes. 

Het Groningse energietransitie-bod

De Provincie Groningen en Gemeente Groningen hebben samen een aanbod gedaan aan de landelijke overheid om van Groningen een duurzame regio te maken: Het Beste Voor Nederland komt uit Groningen. Dit bod is het wensbeeld voor toekomstig energie-beleid.

Energiemonitor

Als we alle energie die in onze stad wordt gebruikt duurzaam opwekken, zijn we energieneutraal. Om deze plannen te meten is de energiemonitor ontwikkeld. De meeste grote energieverbruikers in de stad doen mee met deze energiemonitor.