Groningen geeft energie

De Gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn.

Wat u moet weten

Begin 2015 heeft de gemeente besloten om het energieprogramma te versnellen. Dat gebeurt vanwege de gaswinningsproblemen. Daarnaast worden nut en noodzaak van de overgang op duurzame energie steeds breder gezien. In het programma Groningen geeft energie 2015–2018 (pdf 5,1 MB) vindt u de aangescherpte ambities en strategische keuzes. 

Het Groningse energietransitie-bod

De Provincie Groningen en Gemeente Groningen hebben samen een aanbod gedaan aan de landelijke overheid om van Groningen een duurzame regio te maken: Het Beste Voor Nederland komt uit Groningen. Dit bod is het wensbeeld voor toekomstig energiebeleid.

Platform Groningen Energieneutraal

Bedrijven en instellingen zijn verantwoordelijk voor 51% van het totale energiegebruik in de stad. Het platform Groningen Energieneutraal 2035 biedt hen de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan - de versnelling van – de energietransitie. Ondernemers, maatschappelijke instellingen, kennisinstellingen en beleidsmakers praten samen over deelonderwerpen en laten hun eigen vorderingen zien op de energiemonitor.

Meer informatie