hagedisstraat

Groen vervangt parkeervakken in Hagedisstraat in Paddepoel

01 december 2022
Nieuws

Naast groot onderhoud en het planten van nieuwe bomen met nieuwe ondergrond, worden er in de Hagedisstraat, in afstemming met de bewoners, parkeervakken vervangen door meer groen. De bomen in deze straat waren in matige conditie en hadden te weinig ruimte.

In plaats van alleen de bomen te vervangen wordt een parkeerstrook verwijderd, komt er meer groen, wordt de ondergrond aangepakt zodat de bomen beter kunnen groeien en er meer ruimte is voor hemelwateropvang.

Klimaatverandering

Wethouder Mirjam Wijnja: “Door de klimaatverandering krijgen we te maken met hogere temperaturen maar ook met hevige regenbuien. In de openbare ruimte moeten we hier rekening mee houden. Daarnaast staat de biodiversiteit onder druk. Dit heeft gevolgen voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Dit doen we samen met de bewoners van de straat.”

Leefomgeving verbeterd

In afstemming met bewoners van de Hagedisstraat is gekeken hoe naast het vervangen van bomen de leefomgeving verbeterd kon worden. Via groot onderhoud wordt op deze manier een bijdrage geleverd aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hiermee loopt de Hagedisstraat voorop in Groningen. Wethouder Wijnja plantte op 1 december een boom in deze straat.

Meer groen is minder hitte

De gemeente Groningen wil een meer flexibeler vorm van beheer en onderhoud met meer ruimte voor maatwerk. Dit alles in overleg met bewoners. Doel is het slimmer inzetten van groot onderhoud om zo beter in te spelen op maatschappelijke opgaves zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit. Meer groen is minder hitte, betere opvangmogelijkheid van water en meer diversiteit in beplanting.